Skip to main content

Wij zijn dé expert op het gebied van digitale duurzaamheid

Wij werken met informatie die belangrijk is voor onze samenleving. Daarbij spelen thema’s als Wet Open Overheid, de Archiefwet, de Algemene Verordening Gegevens-bescherming, cultureel erfgoed, conserveren/preserveren, toegankelijkheid, kwaliteit en betrouwbaarheid.

DiVault werkt en ontwikkelt samen met haar klanten (overheden, culturele en nationale instituten) aan oplossingen om niet alleen essentiële informatie veilig te stellen, maar ook nieuwe diensten op basis van deze informatie te creëren.

ISO-certificering

Trots op onze klanten:

Wij helpen organisaties om digitale duurzaamheid te realiseren zodat zij voldoen aan de geldende wetgeving. Ook de dienstverlening verbetert hiermee.

Van applicatie naar platform

Dit is het organiseren en standaardiseren van informatie vanuit de bron (applicatie) en om deze vervolgens over te brengen naar een duurzame digitale omgeving (e-depot of pre-depot). We ondersteunen bij de inrichting van organisatie en processen rond digitale duurzaamheid.

Beheren & preserveren

We helpen u bij het beheren en preserveren van digitale informatie voor de (zeer) lange termijn binnen een eigen e-depot cloudarchief volgens (inter)nationale standaarden.

Toegankelijk maken en publiceren

Digitale informatie in een e-depot moet ook makkelijk toegankelijk zijn. Wij bieden oplossingen om informatie vanuit het digitaal archief toegankelijk te maken voor ambtenaren en burgers.

Archiefwet, AVG en Woo

De informatie die bij DiVault wordt opgeslagen voldoet aan de meest gangbare compliancy-richtlijnen, zoals bijvoorbeeld: Basel II, de Archiefwet, RODIN, ED3, CTS, AVG/GDPR en Sarbanes-Oxley (SOXS). DiVault conformeert zich aan de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij garanderen dat bij datavernietiging de informatie onherstelbaar, conform archiefwet, wordt vernietigd.

Alle data staat in Nederland, ook die van onze partners

Wij hebben in eigen beheer, met gebruik van moderne, flexibele OpenSource softwaretools en op basis van OAIS-architectuur, een eigen platform ontwikkeld. Om maximaal grip te houden op de te archiveren informatie hebben we bewust gekozen voor eigen opslagsystemen binnen Nederlandse datacenters. Hiermee worden invloeden zoals de Patriot Act, Cloud Act, Brexit en ook de verschillen in wetgeving binnen de Europese Unie-landen, uitgesloten.

ISO27001

Het e-depot van DiVault is volledig ISO27001 gecertificeerd. Niet alleen de Nederlandse datacenters waar de datasystemen staan, maar ook de ontwikkeling van de e-depotsoftware en het beheerproces van de e-depotdienstverlening voldoen aan alle ISO27001-richtlijnen.

Dankzij meer dan 10 jaar ervaring snappen we uw uitdagingen

60
Gemeenten en waterschappen & archieven kozen voor ons
155
Verschillende bestandsformaten
700
Gebruikers van ons platform
6000000
Duurzaam bewaarde bestanden
Platform

Ontdek ons alles-in-één platform voor tijdelijke en definitieve opslag van alle dossiers

Op basis van het Open Archival Informaties System (OAIS) architectuur hebben wij een robuust platform gerealiseerd dat voldoet aan alle richtlijnen van de Archiefwet en Eisen Duurzaam Digitaal Depot (ED3). Klantinformatie wordt op 2 fysiek gescheiden locaties elk 2 keer (4 keer totaal) opgeslagen. De data voldoet aan de metadatastandaarden TMLO/MDTO en is hiermee software-onafhankelijk en toekomstvast veiliggesteld. Het platform is zowel in te zetten als e-depot (overgebrachte informatie) volgens de archiefwet en als pre-depot (nog-niet-overgebrachte informatie en uitplaatsing) conform Woo/Wob; zowel zelfstandig als in combinatie.

Ontdek ons platform
Diensten

Advies en ondersteuning

Zoekt u een partner die u ondersteunt bij het vormgeven van digitale duurzaamheid binnen uw informatielandschap en informatie-architectuur? Dan helpen wij u graag. Wij hebben inmiddels ruime ervaring met het positioneren en gebruiken van een duurzaam platform zoals het e-depot/pre-depot binnen het landschap van vak-, DMS-, en zaaksystemen. Ook nieuwe ontwikkelingen zoals Woo, Common Ground en DSO zijn ons bekend.

Meer weten
Diensten

Dataschoning en migratie

Wij ondersteunen onze klanten om informatie uit (oude) applicaties te organiseren, op te schonen, te verrijken, te migreren en op te nemen in het e-depot of pre-depot. Hiervoor hebben wij een standaard projectaanpak ontwikkeld waarin, samen met de opdrachtgever en eventueel de leverancier van het bron/zaaksysteem, stapsgewijs de geselecteerde en verduurzaamde informatie wordt opgenomen in een duurzaam archief. Het gaat hierbij om zowel over te brengen als nog niet over te brengen informatie.

Meer weten
Diensten

Koppelen bron- en zaaksystemen

Veel van de duurzaam te bewaren informatie zit in vak- of zaak-/DMS applicaties, elk met hun eigen metadata-model. Door het aansluiten van deze systemen op het e-depot of pre-depot kunt u ervoor zorgen dat deze informatie duurzaam wordt bewaard en beheerd en ook toegankelijk is voor diegenen die daarvoor zijn geautoriseerd. Koppelvlakken kunnen direct of via een Enterprise Service Bus (ESB) tot stand worden gebracht.

Meer weten

Ons verhaal in het kort

Over de jaren neemt de hoeveelheid informatie die bewaard moet worden, alleen maar toe. Hoe gaat al die informatie naar de Vault (kluis) van DiVault? In dit filmpje wordt de essentie van het archiefproces door DiVault kort uitgelegd.

YouTube-filmpje

We helpen tientallen gemeentes en waterschappen

Bekijk alle cases

Actueel bij DiVault

Bekijk ouder nieuws