Skip to main content
divault kantoor
ISO-certificering
Diensten

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wij ondersteunen u bij het inrichten van digitale duurzaamheid binnen uw informatielandschap. Van enkel advies tot het volledige functioneel beheer van uw informatie. En een belangrijk onderdeel daarbij is het implementeren van een pre-depotvoorziening of e-depotvoorziening plus het organiseren van die informatie die duurzaam moet worden bewaard.

 

 

 

 

Welke diensten bieden we aan:

Advies & ondersteuning

Zoekt u een partner die u ondersteunt bij het vormgeven van digitale duurzaamheid binnen uw informatielandschap en informatie-architectuur? Dan helpen wij u graag. Wij hebben inmiddels ruime ervaring met het positioneren en gebruiken van een duurzaam platform zoals het e-depot/pre-depot binnen het landschap van vak-, DMS, en zaaksystemen. Ook nieuwe ontwikkelingen zoals Woo, Common Ground en DSO zijn ons bekend.

Meer weten

Dataschoning & migratie

DiVault ondersteunt haar klanten om informatie uit (oude) applicaties te organiseren, op te schonen, te verrijken, te migreren en op te nemen in het e-depot of een pre-depot. Hiervoor hebben wij een standaard projectaanpak ontwikkeld waarin, samen met de opdrachtgever en eventueel de leverancier van het bron-/zaaksysteem, stapsgewijs de geselecteerde en verduurzaamde informatie wordt opgenomen in het duurzaam archief. Het gaat hierbij om zowel over te brengen als (nog) niet over te brengen informatie.

Meer weten

Koppelen bron- en zaaksystemen

Veel van de duurzaam te bewaren informatie zit in vak- of zaak/DMS applicaties elk met hun eigen metadata-model. Door het aansluiten van deze systemen op het e-depot of pre-depot kunnen wij ervoor zorgen dat deze informatie duurzaam wordt bewaard, beheerd en ook toegankelijk is voor diegenen die daarvoor zijn geautoriseerd. Koppelvlakken kunnen direct of via een Enterprise Service Bus (ESB) tot stand worden gebracht.

 

Meer weten

Functioneel en technisch beheer

Hoewel het platform zeer gebruikersvriendelijk is, vraagt het beheer van het e-depot of pre-depot toch enige kennis en capaciteit. Indien gewenst kan DiVault bijna het volledig functioneel beheer van u overnemen. Het is zelfs mogelijk een  service-overeenkomst met ons af te sluiten waarbij wij een volledige digitale archiefdienst leveren.

Meer weten
Bron- en zaaksystemen

Oude en actieve applicaties koppelen/ migreren

Inmiddels hebben we veel ervaring opgedaan met oude bronapplicaties en zaaksystemen die nu gebruikt worden bij lokale overheden. Voor zowel het direct koppelen van een actief bron- of zaaksysteem aan een (pr)e-depot óf helemaal uitfaseren naar een duurzame omgeving bent u bij ons aan het juiste adres.

We hebben ervaring met Corsa, C3, Centric Leefomgeving. CompanyWebcast, DecosJoin, DeventIT Atlantis, Circle Djuma, EnableU, (Dimpact) eSuite, GemeenteOplossingen, iBabs, Lotus Notes, Mozard, Notubiz, Parlaeus, Pinkroccade WebNext, Powerbrowser, Roxit RX Enterprise, Roxit Squit, Verseon en Zaaksysteem.nl.

Van analyse naar opname in een e-depot in slechts zes stappen

Stap 1

Data-analyse door onze engineers

Stap 2

Mapping van de metadata

Stap 3

Migratie vanuit de bronsystemen

Stap 4

Export naar het pre-depot of e-depot

Stap 5

Opname (pr)e-depot

Stap 6

Publiceren of beschikbaarstellen

Kennis

Trainingen op locatie of bij ons op kantoor

We geven trainingen voor functioneel beheerders en andere gebruikers wanneer u besluit om gebruik te maken van ons platform of onze diensten. Dit zijn trainingen bij u op locatie, zodat uw medewerkers direct en makkelijk gebruik kunnen maken van de nieuw opgedane kennis. Of uw medewerkers komen naar ons kantoor in Beverwijk waar ook alle faciliteiten beschikbaar zijn.