Skip to main content

Gemeente Westland borgt succesvol en duurzaam data vanuit Squit XO VTH in pre-depot van DiVault 

Nieuws

Gepubliceerd op:

Het DiVault-team van data-engineers heeft de Gemeente Westland bijgestaan bij het opschonen, metadateren en migreren van de data uit de Squit XO VTH applicatie. De metadata waren (deels) afkomstig uit SquitXO, de bestanden kwamen uit Corsa. Eerder werd voor de Gemeente Westland al een deel van de bouwvergunningen opgenomen door DiVault. Dit was één van de vele datamigratie projecten die voor klanten zijn uitgevoerd.

Met het uitfaseren van SquitXO hebben we besloten om de afgesloten dossiers van een aantal woonprocessen naar het pre-depot van DiVault over te brengen. Het betreft relatief lang te bewaren stukken waarvan het niet logisch is ze in de vervangers van SquitXO te plaatsen. In samenwerking met DiVault hebben we een mapping opgesteld en uitvoerig getest. Nu staan de dossiers naar tevredenheid in het pre-depot, waar ze in te zien zijn voor medewerkers van de gemeente

Tim Makkers, Pre-depotbeheerder Gemeente Westland

Hans Mannaert, CEO van DiVault, benadrukt het belang van goed georganiseerde informatie voordat deze duurzaam kan worden bewaard: “Wij zien dat het leeuwendeel van de uitdagingen ligt bij het organiseren en complementeren van informatie. In nauwe samenwerking met onze klanten levert ons ervaren datateam ondersteuning om deze belangrijke informatie uit legacy-systemen toekomstbestendig op te nemen in het e-depot of pre-depot van DiVault.”

Gemeente Westland, bedankt voor deze opdracht en de samenwerking!