Klanten

Markten

De dienstverlening van DiVault is toepasbaar in alle markten. Zowel bij zakelijke als de non-profit organisaties. Informatie staat nu eenmaal centraal binnen alle ondernemingen. Het effect en daarmee de voordelen van een goed ingericht digitaal archief kan bij een aantal marktsegmenten verschillend zijn. In sommige segmenten is het vanuit de wetgever pure noodzaak, voor anderen is het archief en de daarbinnen beheerde collectie, zelfs 'Core-Business".

De oplossing kan in de basis dan wel identiek zijn, de invulling kan per marktsegment verschillen.

Alle bedrijven hebben tevens te maken met Legacy omgevingen, die omwille van bijvoorbeeld wet en regelgeving, in de lucht gehouden dienen te worden om de data die op de systemen staat. toegankelijk te houden. DiVault biedt de mogelijkheid aan haar klanten om deze data te selecteren, en te archiveren. De Legacy systemen kunnen hiermee worden afgebouwd.

Markten

Overheid

De overheid moet kosten besparen en gelijk haar dienstverlening naar de burger verbeteren. Het digitale loket en het nieuwe werken zijn kernbegrippen geworden die grote invloed hebben op de ict.

Archivering is cruciaal om de groeiende informatie (data) stroom te structureren. De IT omgeving heeft te maken met een al maar groeiende hoeveelheid data, dure opslagoplossingen en een grote uitdaging met backup en recovery tijden. Er is amper structuur in de data, niets of weinig wordt weggegooid en alles wordt bewaard tegen het hoogst haalbare servicelevel. Structureren en archiveren is bittere noodzaak.

Het digitale archief is de oplossing voor deze problemen. Het zorgt dat afdelingen gaan nadenken over hun informatie, data niet ongebreideld groeit en de kosten in toom worden gehouden. Praktijk wijst uit dat een gestructureerde datahuishouding en een geoptimaliseerde Data infrastructuur op IT vlak alleen al tot zo'n 70% kostenbesparing kan leiden ten opzichte van reguliere uitbreidingen van de huidige omgeving.

Daarnaast wordt de data volgens een standaard formaat veilig opgeslagen conform de richtlijnen van TMLO, AVG, RODIN, ED3, OAIS, en is, voor diegene die daarvoor geautoriseerd zijn, goed en vooral snel terugvindbaar.

Cultuur

De educatieve markt en erfgoedsector zijn enorm in beweging. Klanten/studenten/burgers hebben meer behoefte om de informatie electronisch te verwerven en te verwerken. Archiefinformatie en educatieve informatie moet dus ook electronisch vindbaar en leesbaar worden. Het gaat hierbij niet alleen om de metadata (vinden) maar juist ook om de content zelf.

Meer en meer gebruikers willen deze informatie vanuit hun huis/werk via het internet vinden en raadplegen. De rol van de erfgoed instelling blijft onveranderd, namelijk het beheren, complementeren en ontsluiten van een collectie. De vorm hoe dit in de toekomst plaatsvindt verandert en de middelen die de instelling hiervoor nodig heeft veranderen eveneens.

DiVault ondersteunt zowel de educatieve markt als de erfgoedinstellingen met het opslaan, digitaal beheren en ontsluiten van hun digitale informatie. Door gebruik te maken van de DiVault diensten kunnen de instellingen zich richten op de klantcontacten (portals) en het verbeteren en complemeteren van het lesmateriaal en archiefinformatie.

Zorg

De groei van informatie binnen de gezondheidszorg is enorm. Vooral door het gebruik van geavanceerde PACS systemen neemt de hoeveelheid data toe. Daarbij komt dat voor onderzoek de informatie voor een langere periode bewaard moet worden. De strengere wetgeving en beter beschikbaar stellen van patient informatie zorgt ervoor dat data archivering belangrijk wordt.

Daarnaast worden de kosten voor opslag, met die grote hoeveelheden data, een probleem. Archiveren, opschonen, goedkoper, efficienter en veiliger informatie duurzaam organiseren is dus pure noodzaak. 

Zakelijk

De zakelijke markt krijgt steeds meer te maken met een toenemende hoeveelheid data. Vanuit de wetgeving is er weinig noodzaak om structureel over te gaan tot een brede invoering van archivering. De 7 jaar opgegeven vanuit de belastingdienst valt te overzien en is goed mee te nemen in de reguliere opslag, wellicht met een extra kenmerk of back-up.

Grootste uitdaging ligt echter in de kostensfeer en die wordt vooral gevoeld binnen de IT afdeling. Ondanks de goedkoper wordende storage is de groei van data enorm en zorgt uiteindelijk voor een aanzienlijke groei in de IT kosten. Daarnaast krijgt men te maken met technische uitdagingen op het gebied van back-up en restore tijden. De 7-24-uurs economie vraagt eveneens meer beschikbaarheid en hogere performance.

Om te komen tot een structurele oplossing zullen bedrijven hun informatie landschap in kaart moeten brengen en classificeren. Archivering kan daarbij een prima hulpmiddel zijn. Zeker als gearchiveerde informatie kosten bespaart en beter beheersbaar en toegankelijk is. 

Legacy

Veel ondernemingen moeten oude IT systemen in de lucht houden om de informatie die deze systemen bevatten, toegankelijk te houden. Meestal heeft deze noodzaak een juridische grondslag maar het kan ook vanuit onderzoek, educatieve of bedrijfsmatige achtergrond hebben.

Het in de lucht houden van deze oude legacysystemen is een kostbare en risicovolle aangelegenheid. De ondersteuning van incourante Hard- en Software is duur. Componenten maar ook kennis wordt steeds moeilijker verkrijgbaar.

De continuïteit van de informatie de legacysystemen is hiermee gewaarborgd, het IT landschap wordt vereenvoudigd en de operationele kosten worden aanzienlijk gereduceerd.

Informeer over de mogelijkheden van het migreren van uw data vanuit legacysystemen naar het DiVault archief via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van Legacy systemen.

Informatie over cookies

Cookies are short reports that are sent and stored on the hard drive of the user's computer through your browser when it connects to a web. Cookies can be used to collect and store user data while connected to provide you the requested services and sometimes tend not to keep. Cookies can be themselves or others.

There are several types of cookies:

  • Technical cookies that facilitate user navigation and use of the various options or services offered by the web as identify the session, allow access to certain areas, facilitate orders, purchases, filling out forms, registration, security, facilitating functionalities (videos, social networks, etc..).
  • Customization cookies that allow users to access services according to their preferences (language, browser, configuration, etc..).
  • Analytical cookies which allow anonymous analysis of the behavior of web users and allow to measure user activity and develop navigation profiles in order to improve the websites.

So when you access our website, in compliance with Article 22 of Law 34/2002 of the Information Society Services, in the analytical cookies treatment, we have requested your consent to their use. All of this is to improve our services. We use Google Analytics to collect anonymous statistical information such as the number of visitors to our site. Cookies added by Google Analytics are governed by the privacy policies of Google Analytics. If you want you can disable cookies from Google Analytics.

However, please note that you can enable or disable cookies by following the instructions of your browser.

© 2020 DiVault / Radstaak Media Support