Skip to main content

Webinar archivering Centric Leefomgeving/ DiVault (pr)e-depot nu terug te zien

Nieuws
Still uit webinar Centric DiVault

In juni dit jaar gaf onze CTO Sybolt van der Schoot een demo tijdens het Webinar ‘Archivering in Centric Leefomgeving’ van onze partner Centric. Van der Schoot laat zien hoe het (pr)e-depot van DiVault goed aansluit bij Centric Leefomgeving, de onlinedienst voor overheden bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. De te archiveren informatie wordt geëxporteerd (MDTO) en opgenomen in de digitale bewaarplaats van DiVault. Het webinar is te zien op de website van Centric.

Over onze samenwerking met Centric sinds 2021:

In 2021 zijn we de samenwerking gestart met één van de grootste ICT-organisaties Centric. Met deze samenwerking geven Centric en DiVault klanten de mogelijkheid om informatiebeheer vorm te geven tijdens de gehele levenscyclus van informatie: van het ontstaan van informatie bij het primaire proces, het gebruik van de informatie, het beheren van de informatie voor overdracht naar een archiefbewaarplaats (predepot) én de lange termijn preservatie van informatie.

Digitale preservering

Veel ondersteunende oplossingen richten zich op het actieve proces. Het beheren van de informatie voor jaren daarna is niet bij alle applicaties even goed in beeld. Gemeenten en leveranciers zijn hier met een inhaalslag bezig. Centric en DiVault combineren samen de kennis van processystemen met de kennis van digitale preservering. Hiermee kunnen processystemen worden uitgebouwd voor beter preserveren. Maar ook zorgt deze verbinding voor écht archiving by design.

MDTO

Met de vaststelling van het MDTO is er een uitbreidbaar metadatamodel gekomen om alle gemeentelijke informatie te kunnen preserveren. Het vervolg is dat leveranciers gezamenlijk de koppelingen moeten realiseren om de informatie uit systemen beschikbaar te maken. DiVault en Centric kunnen in de samenwerking deze koppelingen gezamenlijk uitwerken en beproeven per domein. Daarmee ontstaat pas echt regie op informatie in de keten.