Nieuws

 • Gemeente Someren start met E-depot-Uitplaatsing.

  Stadhuis Someren1 juni 2021: Gemeente Someren kiest voor E-depot DiVault!

  Om in eerste instantie de gedigitaliseerde bouwvergunningen, die nog niet hoeven te worden overgebracht, op orde te maken, kiest de gemeente Someren om aan de slag te gaan met E-depot-Uitplaatsing van DiVault. Hiermee kunnen in de nabije toekomst ook andere te vernietigen stukken uit meerdere bronsystemen georganiseerd en beheerd worden. Overbrenging naar het RHC Eindhoven, die eveneens gebruik maakt van het E-depot van DiVault, is hiermee enorm vereenvoudigd en beperkt zich tot een spreekwoordelijke "druk-op-de-knop". In navolging van de gemeente Bladel is de gemeente Someren de 2e gemeente in de regio die zelf aan de slag gaat met het E-depot om hun informatie duurzaam op orde te maken. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het RHC Eindhoven en DiVault.

 • Gemeente Laarbeek ook aan de slag met E-depot-Uitplaatsing

  Laarbeek1 juli 2021: Gemeente Laarbeek start E-depot traject.

  In navolging van de Gemeente Bladel en de Gemeente Someren gaat per 1 juli 2021 ook de Gemeente Laarbeek aan de slag met hun eigen E-depot. Zo kunnen zij zelf hun informatie die duurzaam moet worden bewaard organiseren en veiligstellen. Indien nodig conform de selectielijst vernietigen danwel overbrengen naar het E-depot van het RHC Eindhoven. 

 • Vernietigen in het E-depot NU mogelijk !

  Vernietigen15 september 2021 Vernietigingsproces beschikbaar in E-depot DiVault

  In nauwe samenwerking met de klanten van het E-depot van DiVault is het vernietigingspoces vastgesteld en vervolgens ingericht in het E-depot van DiVault. Met de recente software release kunnen nu alle DiVault E-depot klanten standaard gebruik maken van deze extra functionaliteit. Dit is het sluitstuk om UITPLAASTING in het E-depot mogelijk te maken. Hiervoor waren al de autorisatie en mutatiemogelijkheden aanzienlijk uitgebreid, aangezien voor uitplaatsing meer functies gewenst zijn dan voor overbrenging. Vernietiging biedt niet alleen archieven de mogelijkheid om hun diensten uit te breiden maar ook archiefvormers de gelegenheid om zelf het E-depot in te zetten binnen hun eigen informatiearchitectuur. Aansluiten op actieve bron/zaaksystemen en het opnemen van informatie uit (oude) DMS zijn nu eenvoudig op te pakken. Ook is het nu mogelijk om het E-depot als Pre-depot of RMA te gebruiken ter voorbereiding van eventuele definitieve overbrenging naar het E-depot van een (externe) archiefinstelling.

  In verband met grote belangstelling wordt het webinar van 11 mei 2021 herhaald.

  Voor meer informatie zie ons webinar Vernietigen of stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Migratie informatie DMS systeem naar E-depot

  Stadhuis OldambtDe gemeente Oldambt neemt volledige DMS inhoud op in het E-depot.

  DiVault heeft in opdracht van de gemeente Oldambt de volledige inhoud van het oude DMS systeem Corsa, opgenomen in het E-depot. Het betreft meer dan 550.000 bestanden met zowel te vernietigen als duurzaam te bewaren informatie. Op basis van een door DiVault aangeleverde technische analyse hebben de DIV medewerkers van de gemeente  gezorgd dat informatie opgeschoond en verrijkt werd alvorens deze ge-exporteerd, georganiseerd en ge-ingest werd in het E-depot. Het Corsa-systeem is hiermee volledig afgebouwd en de ambtenaren kunnen de bijgewerkte en geselecteerde informatie nu direct raadplegen via het E-depot. Gezien de uitgebreide en gebruikersvriendelijke zoekmogelijkheden zijn de eerste reacties zeer positief. Het gebruik van het E-depot als centrale informatiebron is daarmee ook enorm toegenomen.

  Voor meer informatie over het projectmatig uitfaseren van uw oud (DMS) sotware systeem neem dan contact op met: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Eerste Drentse gemeente aan de slag met E-depot.

  Foto Coevorden8 december 2020: Gemeente Coevorden start met E-depot DiVault!

  De gemeente Coevorden is benoemd tot culturele gemeente van Drenthe voor dit en komend jaar. Dit is mede de aanleiding om te starten met het op orde en toegankelijk maken van te bewaren digitale (culturele en gemeentelijke) bestanden. Afgelopen maand is daar een overeenkomst getekend met DiVault om ook Coevorden cultureel digitaal te tonen aan het publiek. Uiteraard is dit het begin om digitale duurzaamheid breed in de gemeente te organiseren en te verankeren. Zover bekend is de Gemeente Coevorden de eerste gemeente in de provincie Drenthe die deze stap neemt.

 • DiVault op LIVE ! 2021

  LIVE! 2021   DiVault demonstreert E-depot tijdens Systemen in Beeld event LIVE! 2021. 

  Op donderdag 4 maart 2021 organiseert KBenP hun jaarlijks Systemen in Beeld event. Dit keer, in verband met Covid-19, online. DiVault doet hieraan voor het eerst mee en zal een inkijk geven in het E-depot en de mogelijkheden voor gebruik binnen de lokale overheid. Zowel voor organisaties die het archiefbeheer zelf uitvoeren als in gemeenschappelijkheid is het E-depot goed bruikbaar en kan, naast het invullen van de archieftaak, een belangrijke bijdrage leveren in het organiseren en op orde brengen van overheidsinformatie. 

  Voor meer informatie zie: https://systemeninbeeld.nl/live-2021/ 

 • E-depot beheer & ontwikkelproces ISO27001 gecertificeerd !

  ISO27001 DiVault29 januari 2021 DiVault ISO27001 gecertificeerd!

  Na de positieve audits in november en december 2020 is het DiVault E-depot volledig ISO27001 gecertificeerd! De datacenters waarin de systemen staan voldeden al jaren aan de eisen van beveiligingsrichtlijnen van ISO en nu zijn de ontwikkel en beheerprocessen voor en rond het E-depot ook grondig getoetst met een positief resultaat. Hiermee is de volledige E-depot omgeving zowel fysiek als de processen ISO27001 goedgekeurd. DiVault voert zowel de ontwikkeling als het onderhoud van het E-depot volledig in eigen beheer uit en daarmee is dit certificaat een mooie bevestiging van het kwaliteitsniveau van de organisatie.

 • Gemeente Bladel krijgt eigen E-depot

  PHOTO 2020 11 16 17 56 313 november 2020: Gemeente Bladel start met eigen E-depot

  De gemeente Bladel is aangesloten bij het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven voor haar over te brengen archieven. De gemeente heeft echter de behoefte om digitale informatie, die uiteindelijk moet worden overgebracht, al eerder op te nemen in het E-depot. Op deze manier kunnen zij zelf zorgdragen dat informatie direct goed georganiseerd en compleet is zodra overbrenging aan de orde is. Het gaat hier om gedigitaliseerde bouwdossiers en bestanden uit het Corsa DMS. Om uitplaatsing mogelijk te maken heeft DiVault voor de gemeente Bladel een eigen tenant ingericht binnen het DDO/E-depot van het RHCe. De gemeente Bladel kan zo zelfstandig de stukken opnemen in hun E-depot tenant en aldaar indien nodig bewerken, totdat deze definitief worden overgebracht naar het DDO/E-depot van het RHCe. Daarbij is de gemeente volledig verantwoordelijk voor het beheer van hun E-depot en wordt hierbij ondersteund door DiVault. Met het in gebruik nemen laat de gemeente Bladel zien dat een E-depot ook toegankelijk is voor kleinere gemeenten. In verband met de richtlijnen rond Corona wordt de raadzaal van de gemeente gebruikt om de E-depot trainingen/overleggen te houden.

 • Stadsarchief Delft kiest voor E-depot van DiVault

  IMG 027829 september 2020 DiVault wint aanbesteding E-depot Stadsarchief Delft

  Stadsarchief Delft: Archiefdienst voor de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Pijnacker- Nootdorp en Rijswijk heeft na een uitgebreide aanbesteding het leveren van een E-depot voorziening met bijbehorende dienstverlening gegund aan DiVault, onderdeel van R5-projects BV. De komende 4 tot 6  jaar gaat DiVault samen en voor het Stadsarchief Delft een E-depot voorziening inrichten en diverse digitale duurzaam te bewaren informatiestukken organiseren, opnemen, preserveren en beschikbaar stellen.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 085-0090330.

   

 • Bijeenkomst Stichting Digitale Duurzaamheid ihkv Anonimiseren

  stddBijeenkomst StDD: Anonimiseren noodzakelijk of niet?

  De Stichting Digitale Duurzaamheid is voornemens om een thema bijeenkomst te houden over het nut of noodzaak rond anonimiseren van digitale archiefinformatie. Mede door de vele richtlijnen die de verschillende wetgevingen zoals AVG, WOO en Archiefwet met zich meebrengen, welke soms tegenstrijdig zijn, is het wel of niet beschikbaarstellen van openbare archiefinformatie een groot vraagstuk geworden. Commerciele partijen spelen daar handig op in met een veelvoud van mogelijke diensten en oplossingen rond dit vraagstuk. De stichting laat een aantal sprekers met elk hun eigen invalshoek zoals: een archivaris, een jurist, een archiefdirecteur en een specialist ohgv van anonimiseren, aan het woord om dit vraagstuk vanuit diverse invalshoeken te belichten. Definitieve agenda en locatie volgen medio oktober zodra duidelijk is of de Corona ontwikkelingen het toelaten om een bijeenkomst te houden. Maximum aantal deelnemers is 50 en kostenloos voor organisaties die donateur zijn van StDD. Voor voorlopige aanmelding kunt u een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. mvv Bijeenkomst StDD.

  In verband met Corona heeft het bestuur besloten om de bijeenkomst verschuiven naar het voorjaar van 2021. Heeft u interesse dan kunt u dat melden via genoemd e-mail adres. Wij zullen u dan tzt persoonlijk informeren.

   

 • RHC Rijnstreek & Lopikerwaard kiest voor E-depot DiVault

  rhc rijnstreek en lopikerwaard21 juli 2020 RHC R&L kiest voor E-depot DiVault.

   
  Het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek & Lopikerwaard te Woerden heeft een SLA getekend voor het in gebruik nemen van het E-depot van DiVault. Na een lange evaluatie periode waarin een marktverkenning en een proeftuin is uitgevoerd is besloten om met DiVault in zee te gaan. Frank van Rooijen,  Streekarchivaris en Directeur van het RHC R&L, heeft een SLA met DiVault getekend. Doelstelling is om in 2020 ervaring op te doen met het E-depot om in 2021 te starten met de aangesloten gemeenten. Een koppeling met het collectiebeheersysteem Atlantis van DEVENTiT is onderdeel van het traject.
   
  Voor informatie kunt u contact opnemen met H. Mannaert (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
  Zie ook het nieuwsbericht op de website van RHC Rijnstreek en Lopikerwaard.
 • RHCe verlengt samenwerking met DiVault!

  RHCe25 maart 2020 RHCe verlengt overeenkomst met DiVault!

  Regionaal Historisch Centrum Eindhoven / RHCe en DiVault verlengen hun samenwerking bij de duurzame opslag van documenten en collecties E-depot/Duurzame Digitale Opslagvoorziening  voor in beginsel 6 jaar. 
   
  De afgelopen twee-en-half jaar is een prima basis gelegd voor de ontwikkeling en professionalisering van deze voorziening en de dienstverlening daarbij.  De samenwerking  zal de komende jaren worden doorgezet; doel is om de RHCe-verantwoordelijkheid 'duurzaam digitaal archiveren' van steeds meer inhoud, en een toenemend bereik te voorzien, in het belang van gemeenten, burgers en instellingen.

   

 • Nieuw bestuur StDD

  IMG 424117 dec 2019 Hendrik Noppen nieuwe bestuursvoorzitter StDD

  Tijdens de bestuursvergadering van de continuiteitsStichting Digitale Duurzaamheid (StDD) is een nieuw bestuur gekozen. Dat zijn Hendrik Noppen (RHC Eindhoven) voorzitter, Alexandra Janssen secretaris, Hans Mannaert (DiVault) penningmeester en Ynze Alkema (Stadsarchief Breda) als algemeen bestuurslid. Alexandra Janssen, die de afgelopen twee jaren met veel enthousiasme en inzet de rol van voorzitter vervulde, handigt de voorzittershamer over aan Hendrik Noppen (foto). Hendrik formuleerde als eerste taak om nog duidelijker te beschrijven wat de rollen en kaders zijn van de stichting. StDD borgt de continuiteit van de dienstverlening van de dienst DiVault E-depot maar daarnaast organiseert de stichting bijeenkomsten/masterclasses waarin (praktische) ervaringen/vraagstukken rond het thema digitale duurzaamheid worden behandeld.

  Voor meer informatie zie StDD.nl

 • World Digital Preservation Day

  WDPD2019 Dutch Landscape RGB7 november 2019 StDD informatiebijeenkomst Digitale Duurzaamheid groot succes.

  In het kader van de Werelddag van de Digitale Duurzaamheid heeft de Stichting Digitale Duurzaamheid in samenwerking met DiVault een informatiesessie georganiseerd waarin de praktijk centraal stond. Onderwerpen als Wet Open Overheid (WOO), Toepassingsprofiel Metadata Lokale Overheid (TMLO), E-depot en toegang tot bouwdossiers en videotulen kwamen aan de orde. Ondanks de late aankondiging waren er toch ruim 25 deelnemers vanuit gemeenten uit de regio maar ook de provincies Groningen, Drenthe en Noord-Brabant waren vertegenwoordigd. Dank gaat uit naar STIP in Coevorden voor het beschikbaar stellen van de lucratieve en prettige locatie.

  In december 2019 is een gebruikersbijeenkomst georganiseerd voor instellingen die aangesloten zijn op het E-depot van DiVault. Uitkomst van deze bijeenkomst zal worden gedeeld tijdens de volgende Masterclass van StDD in februari/maart 2020. 

 • Artikel Eindhovens Dagblad over Bouwdossiers gemeente Cranendonck

  694September 2019 Bouwdossiers gemeente Cranendonck digitaal beschikbaar.

  CRANENDONCK/EINDHOVEN - Wie bouwstukken van de gemeente nodig heeft, hoeft straks niet meer naar het streekarchief Eindhoven. Het is een megaklus maar alle bouwvergunningen en tekeningen worden gedigitaliseerd. Cranendonck loopt daarin voorop. Zie voor volledig artikel: RHCe/Cranendonck  

 • Noaberkracht sluit aan op E-depot DiVault

  91c04ac4 17c7 4367 a811 280afc64b17bSeptember 2019 Gemeente Tubbergen en Dinkelland gaan voor E-depot fasttrack programma.

  Noaberkracht, de ambtelijke fusie van de gemeente Tubbergen en de gemeente Dinkelland, start met het inrichten en in gebruik nemen van het E-depot. Met de ondertekening van de SLA door Helma ter Elst en Karin Wintels namens Noaberkracht, werd de samenwerking met DiVault bekrachtigd. Noaberkracht heeft gekozen voor het fasttrack programma waarbij snel en efficient het E-depot en de essentiele processen, ingericht zullen worden. De eerste aandacht zal uitgaan naar de opname en beschikbaar stellen van de bouwvergunningen maar in de nabije toekomst zullen ook andere archiefstukken, zoals de ruimtelijke plannen, worden aangepakt.

 • Artikel OD: Videotulen in het E-depot? Nailed it!

  ODJuni 2019 OD Themanummer: beeld en geluid archiveren.

  Gemeente Oldambt beschrijft in het Themanummer over het archiveren van beeld en geluid van het OD hoe het archiveren van de videotulen van de gemeente Oldambt naar het E-depot is aangepakt en succesvol is ingericht. Wilt u het volledige artikel lezen stuurt u dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van: artikel OD videotulen Oldambt. Wij sturen het dan per omgaande aan u toe.

   

 • Breda kiest voor E-depot van DiVault

  20190513 1102058 mei 2019: Gemeente Breda kiest voor E-depot van DiVault.

  De gemeente Breda heeft aan de hand van een uitgebreide Europese aanbesteding gekozen voor het E-depot van DiVault. In haar aanpak heeft de gemeente Breda gekozen voor de Best Value Procurement methodiek waarbij niet alleen gezocht werd naar de beste oplossing voor duurzame digitale opslag, maar ook naar de beste partner die de gemeente Breda en het Stadsarchief Breda de komende jaren moet begeleiden bij de inrichting van de organisatie en processen rond digitaal archiveren. "Door de ervaring, kennis, het product en het aanwezige enthousiasme bij DiVault is de gemeente Breda ervan overtuigd dat we samen met DiVault een prettige samenwerking aangaan en een uitstekend E-depot neerzetten voor de organisatie!" aldus Elles Boers namens Gemeente Breda.

  De overeenkomst is woensdag 8 mei 2019 ondertekend door Elles Boers, Directeur Bedrijfsvoering en Dienstverlening van de Gemeente Breda en Hans Mannaert CEO van DiVault.

 • Dimpact congres 16 mei 2019 Papendal Arnhem

  DimpactDiVault aanwezig tijdens Dimpact congres: Innoveren voor inwoners: scoren doe je samen!

  Het afgelopen jaar heeft DiVault, in samenwerking met de gemeente Oldambt, gemeente Kampen en Dimpact, met succes een project afgerond voor de koppeling en overbrenging van digitale informatie vanuit het Dimpact zaaksysteem E-suite naar het E-depot van DiVault. In hetzelfde project is tevens gezorgd dat via een standaard CMIS koppeling derde partijen, zoals MyLex (evenens partner van Dimpact), toegang kunnen krijgen tot de informatie in het E-depot. Tijdens het congres is DiVault aanwezig  met een stand op het netwerkplein. Belangstellenden kunnen inzage krijgen in de resultaten van het project. Er zal ook een demo van de E-depot omgeving, inclusief archivering en ontsluiting van videotulen, getoond worden.

  Inschrijving via de website van Dimpact.

 • Digitaal Duurzame Opslag RHCe in productie !

  Logo RHCeBouwdossiers gemeente Cranendonck opgenomen in E-depot en beschikbaar!

  Eind januari 2019 is het Duurzaam Digitaal Depot van het RHCe in productie gegaan. Afgelopen maand zijn een kleine 10.000 bouwdossiers van de gemeente Cranendonck opgenomen in het E-depot van DiVault welke wordt beheerd door het Regionaal Historisch Centrum te Eindhoven. De bouwdossiers hebben een omvang van bijna 1TB aan opslag. Hiermee is de gemeente Cranendonck de eerste gemeente, aangesloten bij het RHCe, waarvoor de bouwdossiers zijn opgeslagen in de Digitaal Duurzame Opslag (E-depot) van het RHCe. De dossiers zijn ook direct toegankelijk via de studiezaal van het RHCe en voor de ambtenaren van gemeente Cranendonck zelf. Andere gemeenten volgen binnenkort.

  Het afgelopen half jaar heeft het RHCe samen met DiVault hard gewerkt om de aangereikte digitale bestanden van 9 aangesloten gemeenten te controleren en daar waar mogelijk te corrigeren. Resultaat is dat de kwaliteit en volledigheid van de digitale bestanden van de eerste gemeenten dusdanig zijn verbeterd dat deze kunnen worden opgenomen in het E-depot. Daarnaast zijn het RHCe/DiVault bezig om alle aangesloten gemeenten te informeren hoe digitale informatie direct goed kan worden aangeleverd voor opname.

 • StDD Masterclass E-depot: ontwikkelingen 2019

  edepotmasterclass201923 april 2019: StDD Masterclass ontwikkelingen E-depot en Jaarvergadering

  Op dinsdag 23 april 2019 organiseert de Stichting Digitale Duurzaamheid, in samenwerking met DiVault een masterclass rond de ontwikkelingen van het e-depot. In deze sessie geven gebruikers van het e-depot kort weer wat hun ervaringen en plannen zijn. Daarnaast presenteert de VNG het project Openraadsinformatie en sluit DiVault hierop aan hoe er op basis van de richtlijnen van dit project raadsinformatie/videotulen opgenomen kunnen worden in het e-depot. Voorafgaand aan de informatiesessie is voor de donateurs van StDD een bestuursvergadering gepland. De masterclass is kostenloos voor organisaties die direct of indirect zijn aangesloten bij de stichting StDD. Voor niet donateurs wordt een individuele bijdrage gevraagd.

  Voor inschrijving zie: Eventbrite of neem contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Westfriese regio tekent overeenkomst met DiVault

  20181204 MR 269985December 2018: Westfries Archief tekent overenkomst met DiVault voor E-depot

  Het Westfries Archief in de persoon van directeur Dirk Dekema heeft een overeenkomst getekend voor de inrichting en gebruik van het E-depot. Het E-depot wordt ingezet voor de gehele Westfriese regio en wordt dan ook gezien als een strategisch regionaal samenwerkingsproject. Bestuursvoorzitter van het WFA: burgemeester Michiel Pijl van gemeente Drechterland was dan ook aanwezig. Aan de ondertekening is een Europse aanbesteding vooraf gegaan. Meer informatie kunt u vinden via bijgaand persbericht van het WFA: Persbericht E-depot 

 • DiVault onderschrijft DERA referentie-architectuur

  NDE DERA taart12 november 2018 DiVault ondertekent manifest DERA referentie-architectuur voor de erfgoedsector

  Op 12 november jl hebben DiVault en een aantal andere ICT leveranciers die actief zijn in de erfgoedsector, het manifest van DERA, referentiearchitectuur ondertekend. DERA is een volle dochter van de NORA welke wordt beheerd door de ICTU. DERA heeft als doel de informatievoorziening binnen het cultuurdomein te optimaliseren. Hiervoor is samenwerking tussen organisaties essentieel. Erfgoedinstellingen, softwareleveranciers, de overheid en derden werken in toenemende mate samen in ketens en het werken volgens architectuurprincipes en een goede informatie-uitwisseling daarover is hierbij essentieel. Om het heugelijke feit te vieren stuurde het team van Netwerk Digitaal Erfgoed een taart naar ons kantoor die door de aanwezige collega's dankbaar in ontvangst werd genomen.

 • TMLO in de praktijk

  logo tmloDiVault organiseert praktische TMLO workshops voor lokale overheden.

  Het Toepassingsprofiel Metadata Lokale Overheid is inmiddels een algemeen aanvaard begrip en bijna door de gehele lokale overheid geadopteerd als de metastandaard voor duurzame digitale archivering. Het praktisch toepassen van TMLO geeft nogal wat vragen. Dit komt mede doordat veel DMS en Zaaksystemen een unieke inrichting/gebruik kennen. De afgelopen jaren heeft DiVault meerdere individuele en gezamenlijke korte en effectieve workshops over TMLO georganiseerd. In augustus en september zijn er weer twee gepland voor die organisaties die aangesloten zijn bij het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. Medewerkers kunnen zich hiervoor rechtstreeks via deze website inschrijven. Voor andere instellingen kan, tegen een gereduceerd tarief, een TMLO workshop op locatie worden georganiseerd. Wilt u hier meer over weten stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van TMLO workshop.

 • Eindpresentatie Vervroegde overbrenging

  DimpactOp 26 september organiseert de gemeente Oldambt in samenwerking met DiVault en Dimpact een informatiesessie over het resultaat van het project Vervroegde overbrenging. De afgelopen 6 maanden hebben de gemeente Oldmabt, de gemeente Kampen, Dimpact en DiVault samengewerkt om zowel technisch als organisatorisch de aspecten in beeld te brengen wat er moet gebeuren om informatie vanuit het zaaksysteem Esuite van Dimpact vervroegd over te brengen naar het Edepot van DiVault. Naast het koppelvlak zijn ook onderwerpen als TMLO, informatiearchitecuur, beheer en ontsluiting aan de orde gekomen.

  De presentatie zal georganiseerd worden in het gemeentehuis van de gemeente Oldambt en start om 12.30 uur. U kunt zich inschrijven via de volgende link: Project Vervroegde overbrenging

 • VNG Realisatiedagen 21 juni 2018

  logo vng realisatieDe Gemeente Oldambt en DiVault zullen tijdens de VNG Realisatiedagen op 21 juni as in Hellendoorn een presentatie geven over het project vervroegde overbrenging. In dit project wordt, samen met de gemeente Kampen en Dimpact, een oplossing gezocht om informatie uit de Esuite van Dimpact vervroegd over te brengen naar het eDepot van DiVault. Zie ook website VNG Realisatie

 • December 2017: Gemeente Noordoostpolder gaat digitale kluis in gebruik nemen van DiVault

  logo gnopDe gemeente Noordoostpolder maakt al een jaar gebruik van Ceelo als digitale archiefoplossing. Voor de komende 4 jaar gaan zij gebruik maken van de digitale kluis die DiVault verzorgt voor Ceelo. Begin 2018 zal gestart worden met de implementatie.

 • November 2017: RHC Eindhoven tekent E-depot overeenkomst met DiVault

  whatsapp image 2017 11 16 at 14.30.26Het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven heeft een overeenkomst getekend met DiVault om de bouwdossiers, van de aangesloten gemeenten, de komende jaren onder te brengen in het E-depot. Daarbij zal DiVault het RHCe ook ondersteunen met vraagstukken rond digitale duurzaamheid en wordt er samengewerkt aan een oplossing voor het controleren en corrigeren (pre-ingest) van de aangeleverde digitale archiefinformatie.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Mannaert: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • November 2017: Alexandra Janssen (Gemeente Oldambt) nieuwe bestuursvoorzitter Stichting Digitale Duurzaamheid

  Alexandra Janssen, informatieadviseur en verantwoordelijk voor het (digitale) archief, binnen de gemeente Oldambt neemt de voorzittershamer over van Hans Mannaert (DiVault). De Stichting wil de komende jaren een actieve rol gaan spelen, niet alleen bij het borgen van de continuïteit en het medebepalen van de koers van dienstverlening van DiVault, maar ook als kenniscentrum op het gebied van digitale duurzaamheid.

  Alexandra heeft het afgelopen jaar aangestuurd op een actieve rol van het e-depot binnen het informatieproces van de gemeente Oldambt. Landelijk is zij hiermee 1 van de voorlopers en via de stichting wil zij de vraagstukken die zij tegenkomt delen en of verder onderzoeken.

  Informatie over de stichting kunt u vinden op www.stdd.nl of stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • DiVault en Gemeente Oldambt starten pilotproject vervroegde overbrenging

  lege kastDe gemeente Oldambt wil actief haar burgers informeren over overheidsinformatie en daarvoor informatie die voldoet aan de voorwaarden, zo snel mogelijk openbaar maken. Het vervroegd overbrengen is daarbij een voorwaarde. Informatie van afgehandelde zaken dienen dan spoedig overgebracht te worden naar het E-depot. Bijkomend voordeel is dat het zaaksysteem "schoon" blijft. Voor dit project zoekt de gemeente Oldambt andere gemeenten die eveneens gebruik maken van het zaaksysteem van Dimpact: E-suite om het project gezamenlijk op te pakken. Het project zal begin september 2017 van start gaan. Een oproep via VNG pilotstarter waar de gemeenten zich kunnen aanmelden is gedaan.

  http://depilotstarter.vng.nl/projecten/burgerregie/eerder-openbaar-maken-door-vervroegd-overbrengen-e-depot

 • 17 maart 2017: Gemeente Oldambt neem E-depot in productie

   Het afgelopen half jaar zijn de gemeente Oldambt druk bezig geweest om het E-depot in te richten. Hiervoor heeft de gemeente gekozen voor het fasttrack programma. Dit is met succes uitgevoerd en door ondertekening van het Service Levele Agreement heeft de gemeentesecretaris Herman Groothuis het E-depot Oldambt in productie genomen.

  De gemeentesecretaris zal ook de opening verzorgen voor de Masterclass van donderdag 6 april as.

 • Parlaeus en DiVault tekenen samenwerkingsovereenkomst

  logo parlaeusOp 16 februari 2017 hebben Parlaeus en DiVault een samenwerkings-overeenkomst getekend. Dit houdt in dat klanten die het Parlaeus bestuursinformatie systseem gebruiken de mogelijkheid krijgen om archiefinformatie direct vanuit het Parlaeus ssysteem over te brengen naar het E-depot van DiVault. Hiermee voldoen zij aan alle eisen die gesteld worden aan het duurzaam opslaan van digitale archiefinformatie.

 • WBA en SALHA ronden 2e onderzoek "E-depot in de praktijk" af

  logo slahaHet West-Brabants Archief en het Streekarchief Langstraat Heusden Altena, in samenwerking met DiVault, hebben een  2e onderzoek afgerond binnen het project "E-depot in de praktijk". In dit deel lag de aandacht op de pre-ingest fase. Het mappen naar TMLO en het maken van een export. DiVault heeft haar kennis en praktijkervaring ingebracht om de aangesloten gemeenten te ondersteunen. Het traject is succesvol afgerond en zal een vervolg krijgen.

 • DiVault ondertekent convenant KING Gemeenten

  kingDiVault heeft het convenant KING gemeenten ondertekend en conformeert zich daarbij aan de voorwaarden en richtlijnen die in het convenant zijn opgenomen. Tevens is DiVault hierbij opgenomen in de GEMMA Softwarecatalogus.

 • 2e Kennisdag project E-depot voor de Achterhoek

  logo ecalNa het succes van fase 1 hebben het Regionaal Archief Zutphen (RAZ) en het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) samen met de Gemeente Doetinchem, Waterschap Rijn en IJssel, Archief 2020 en DiVault een vervolg gegeven aan het project E-depot voor de Achterhoek. Aandacht lag hier bij het verder uitwerken van de onderwerpen;  

  • Certificeren en inrichten van de beheerorganisatie 
  • Delen van de kennis van het E-depot naar andere Gemeenten binnen het zorggebied,
  • Beschikbaarstellen van informatie uit het E-depot en
  • Opstellen Programma van Eisen voor het aanbesteden van een E-depot.

  De resultaten van het project worden gepresenteerd tijdens een kennisdag op 24 november a.s.

 • TMLO praktijk workshop groot succes!

  logo tmloDe in april gestartte individuele workshops over het toepassen van TMLO in de praktijk is een groot succes. Inmiddels hebben meerdere gemeenten, erfgoedinstellingen en waterschappen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in een halve dag aan de slag te gaan met TMLO. Vooral de mogelijkheid om eigen ervaringen te delen met die van consultants van DiVault biedt veel houvast om verder te gaan met het toepassen/introduceren van TMLO binnen de eigen organisatie.

  Mocht u geinteresseerd zijn in deze workshop dan kunt u een mail sturen naar  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van TMLO workshop of neem contact op met Hans Mannaert via telefoonnummer 085-0090330.

 • Kennisdag een mooie afsluiting van een geslaagde pilot!

  logo ecalWat zijn de ingrediënten voor een geslaagde pilot? Opdrachtgever Femia Siero, directeur van het Regionaal Archief Zutphen (RAZ) en het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL), windt er geen doekjes om: een projectmatige aanpak volgens Prince2, een stevige projectleider, een goed geoliede samenwerking tussen de partners en heel veel enthousiasme en inzet van de deelnemers in de werkgroepen. 

  Tijdens de kennisdag van 16 februari jl zijn de resultaten gepresenteerd van de E-depot pilot van de Achterhoek. Het project was een groot succes en heeft al een vervolg gekregen, met dezelfde partners, in 2016. Zie ook: https://www.archief2020.nl/nieuws/de-achterhoek-geeft-haar-geheimen-prijs-kennisbijeenkomst-pilot-e-depot/?utm_source=MailingLijst&utm_medium=e-mail&utm_campaign=29-03-2016

 • Stichting Digitale Duurzaamheid borgt continuiteit DiVault

  stddStichting Digitale Duurzaamheid is opgericht om de continuiteit de dienstverlening van DiVault te borgen. De stichting zal overeenkomsten sluiten met toeleveranciers van DiVault voor de situatie dat DiVault zelf niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. Daarnaast zal de stichting zal samen met haar donateurs (klanten van DiVault) ervaringen uitwisselen en onderzoeken (laten) uitvoeren op het gebied van digitale archivering / E-depots om zodoende beter in te spelen op ontwikkelingen en vraagstukken binnen dit vakgebied. Input van deze onderzoeken kunnen ook gebruikt worden om de dienstverlening van DiVault verder te ontwikkelen en te verbeteren. Voor informatie zie: www.stdd.nl.

 • Kennisbijeenkomst E-depot voor de Achterhoek 16 februari 2016

  logo archief2020Het Regionaal Archief Zutphen en het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers organiseren samen met Archief 2020 een kennisbijeenkomst op 16 februari aanstaande. De ervaringen en resultaten van het project: E-depot voor de Achterhoek, waaraan ook de gemeente Lochem, gemeente Doetinchem, Waterschap Rijn en IJssel en DiVault meewerkten zullen worden gepresenteerd. Het unieke van dit positief verlopen project is de intensieve samenwerking van zowel archiefbeheerder, archiefvormer en leverancier.

  Naast de kennisproducten zijn er ook bijna 33.000 files (zaken, vergunningen, bouwdossiers, gedigitaliseerd en digital born bestanden) overgebracht naar het E-depot van DiVault. Tijdens de bijeenkomst zal een korte demonstratie gegeven worden van de zoekmogelijkheden binnen het E-depot van de Achterhoek.

 • Project E-depot voor de Achterhoek sluit aan bij Archief 2020

  Ilogo ra zutphenn het project werken twee Achterhoekse archiefdiensten samen met twee gemeenten, een waterschap en DiVault. Met elkaar inventariseren ze wat er aan beide kanten nodig is – zowel technisch als organisatorisch – voor succesvolle ingebruikname van een e-depot. De opgedane kennis is pasklaar voor andere regio’s.  Het project zit in de afrondende fase en heeft aansluiting gezocht bij het platform Archief 2020 zodat de opgedane kennis ook gedeeld kan worden met andere erfgoedinstellingen, gemeenten en waterschappen die voornemens zijn om een E-depot traject te starten.

  Gezien het succes van dit project is al besloten om voor 2016 een vervolgproject te starten met dezelfde partijen. Dan zal er een verdiepingsslag gemaakt worden op een aantal specifieke onderwerpen.

  Zie voor meer informatie de projectpagina: https://archief2020.nl/projecten/e-depot-voor-de-achterhoek of neem contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 • Circle Software gaat gebruik maken van DiVault voor de Digitale kluis binnen het Ceelo concept

  logo circle swTijdens de Circle klantendag op donderdag 29 januari in de Brabanthallen te Den Bosch presenteerde Wiel Swinckels van Circle Software, het Ceelo E-depot concept aan haar klanten. Ceelo is met succes geimplenteerd bij de Gemeente Putten en binnen dit concept gaat Circle nu samenwerken met DiVault voor de invulling van de digitale kluis functionaliteit.

 • Regionaal Archief Zutphen, in samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel, Gemeente Lochem, Gemeente Doetinchem en Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers starten pilot E-Depot

  logo ra zutphenHet RA Zutphen start begin volgend jaar een pilot voor het opzetten van een digitaal archief. De gemeenten Doetinchem en Lochem,  het Waterschap Rijn en IJssel en DiVault zullen participeren in het project. Doelstelling is om voor 1 januari 2016 de voorwaarden voor een Digitale Archiefvoorziening te hebben gedefinieerd. DiVault zal de technische aspecten voor haar rekening nemen en ondersteuning (kennis) leveren op het toepassen van het TMLO metadata model en de ED3 beheerorganisatie.

 • Westfries Archief organiseert kennisdag op maandag 19 januari 2015

  logo wfaHet Westfries Archief te Hoorn organiseert in samenwerking met DiVault, een kennisdag op maandag 19 januari 2015. In de overeenkomst met Archief 2020 is opgenomen dat de ervaringen die het WFA heeft opgedaan met de e-depot pilot, gedeeld zullen worden met andere erfgoedinstellingen, overheden en belangstellenden. Deze dag is tevens de officiele afsluiting van de succesvol verlopen pilot. Naast het WFA zal ook DiVault haar bevindingen en mogelijkheden tonen. Onder andere op het gebied van TMLO, SIP creatie, Ingest en Search. Gedurende de pilot zijn ruim 725.000 bouwdossiers opgenomen in het digitale archief van DiVault en ook toegankelijk gemaakt. In de demonstratie zullen ook de zoekmogelijkheden binnen het WFA E-depot worden getoond.

Informatie over cookies

Cookies zijn korte rapporten die via uw browser worden verzonden en opgeslagen op de harde schijf van de computer van de gebruiker wanneer deze verbinding maakt met een web. Cookies kunnen worden gebruikt om gebruikersgegevens te verzamelen en op te slaan terwijl ze verbonden zijn om u de gevraagde services te bieden. Cookies worden gebruikt indien de website de neiging heeft deze niet te bewaren. Cookies kunnen van de website of van derde zijn.

Er zijn verschillende soorten cookies:

 • Technische cookies die gebruikersnavigatie vergemakkelijken en het gebruik van de verschillende opties of diensten die door het internet worden aangeboden. Om de sessie te identificeren, toegang tot bepaalde gebieden mogelijk te maken, bestellingen, aankopen, het invullen van formulieren, registratie, beveiliging, faciliterende functionaliteiten (video's, sociale netwerken, enz..).
 • Maatwerk cookies waarmee gebruikers toegang hebben tot diensten op basis van hun voorkeuren (taal, browser, configuratie, enz ...).
 • Analytische cookies die anonieme analyse van het gedrag van website gebruikers mogelijk maken en waarmee gebruikersactiviteit kan worden gemeten en navigatieprofielen kunnen worden ontwikkeld om de websites te verbeteren.

Dus wanneer u onze website bezoekt, in overeenstemming met artikel 22 van Wet 34/2002 van de Informatiemaatschappij (GDPR), hebben we u om toestemming gevraagd voor het gebruik ervan. Dit alles om onze services te verbeteren. We gebruiken Google Analytics om anonieme statistische informatie te verzamelen, zoals het aantal bezoekers van onze site. Cookies die worden toegevoegd door Google Analytics vallen onder het privacybeleid van Google Analytics. Als u wilt, kunt u cookies van Google Analytics uitschakelen.

Houd er echter rekening mee dat u cookies kunt in- of uitschakelen door de instructies van uw browser te volgen.