Beschikbaarstellen

Net zo belangrijk als het archiveren van informatie is het snel kunnen terugvinden van de juiste (relevante) archief informatie. Eén van de grootste klachten van de huidige gesloten digitale archieven is, dat de informatie niet meer terug te vinden is zodra deze gearchiveerd is. Onderzoek wijst uit dat een gemiddelde medewerker al 2 uur per dag bezig is met het louter zoeken van de voor hem noodzakelijke informatie!

DiVault wordt ontsloten met behulp van een intelligent, zelf aan te passen, front-end, waarbij gebruik wordt gemaakt van de laatste zoektechnologie. Op deze manier kan gearchiveerde informatie altijd snel en eenvoudig worden teruggevonden.

© 2019 DiVault / Radstaak Media Support