Beheren en preserveren

Open Archival Information System

De DiVault digitale archiefomgeving is volledig volgens de architectuur en richtlijnen van het Open Archival Information System (OAIS) opgezet. Met onze uitgebreide kennis ondersteunen wij klanten bij het inrichten, aansluiten en beheren van een E-depot binnen de informatie architectuur van de archiefvormer. De Stichting Digitale Duurzaamheid borgt de continuiteit van de dienst.

DiVault OAIS

Preserveren

DiVault biedt de mogelijkheid aan klanten om archiefinformatie die is opgeslagen in het E-depot inzichtelijk te maken zodat archiefbeheer goed en snel is uit te voeren. Via een dashboard zijn meerdere rapportages beschikbaar waardoor onder andere duidelijk kan worden aangegeven welke fileformats aanwezig zijn, welke informatie openbaar is en welke informatie vernietigd moet worden.

De beheerder kan dan besluiten wat er met die informatie moet gebeuren: converteren, openbaar maken, vernietigen.

Via hetzelfde dashboard zijn rapportages te maken over het volume van het digitale archief en de groei in tijd. Kosten zijn daarmee goed in de hand te houden en kunnen ook eenvoudig worden doorberekend naar de aangesloten gebruikers: gemeenten/afdelingen.

Beschikbaar

De beschikbaarheid van de opgeslagen informatie wordt gewaarborgd door meerdere kopieën per informatie-object op te slaan over verschillende locaties, waardoor DiVault een uitval van een locatie kan overleven. Standaard worden twee kopieën per site (dus 4 totaal !) opgeslagen. Bij het ontbreken van een kopie wordt er onmiddellijk na detectie, automatisch een nieuw kopie gegenereerd, zonder (menselijke) interventie.

Ook de beschikbaarheid/continuïteit van DiVault als organisatie is gewaarborgd via Stichting Digitale Duurzaamheid (www.stdd.nl). Klanten die gebruik maken van het het digitale depot (E-depot) van DiVault worden ook donateur van de Stichting. De Stichting heeft de middelen en de kennis om indien onverhoopt de continuïteit van de dienstverlening van DiVault in gevaar komt, de activiteiten te continueren dan wel bij derden onder te brengen.

Compliant - AVG

De content van het eenmaal opgeslagen informatie object binnen DiVault kan niet meer worden gewijzigd, deze is “immutable”. Voor het adresseren van de informatie objecten binnen DiVault wordt gebruik gemaakt van een 256-bit Universally Unique ID (UUID). Alleen met behulp van deze 256-bit UUID kan de informatie worden opgehaald.

DiVault maakt gebruik van cryptografische algoritmes om de content van een informatie object te verzegelen met een digitale handtekening. Op deze manier wordt, samen met de “immutability”, de authenticiteit en de integriteit van de gearchiveerde informatie gewaarborgd.

De informatie die bij DiVault wordt opgeslagen voldoet aan de meest gangbare compliancy richtlijnen, zoals bijvoorbeeld: Basel II, De Archiefwet, RODIN, ED3, CTS, AVG/GDPR en Sarbanes-Oxley (SOXS).

DiVault conformeert zich aan de richtlinen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Aangezien er geen gebruik gemaakt wordt van back-ups, wordt datavernietiging (indien gewenst) 100% gegarandeerd.

Veilig

Authenticatie en autorisatie worden binnen het DiVault opslagsysteem per informatie-object geregeld. De processen zijn compleet onafhankelijk van authenticatie- en autorisatieprocessen die binnen de organisatie van de klant worden gebruikt. Authenticatie en autorisatie worden binnen de API van de applicatie die met DiVault communiceert afgehandeld. De toegangsbeveiliging van het web front-end van DiVault wordt afgehandeld door een eigen authenticatie en autorisatieproces.

DiVault is zelf volledig ISO27001 gecertificeerd maar maakt ook gebruik van in Tier3, ISO 27001 gecertificeerde datacenters in Nederland! Het archief wordt beheerd door onze eigen organisatie. Zowel DiVault als de datacenter dienstverlener waar de apparatuur is gehuisvest, zijn volledig in handen van Nederlandse aandeelhouders. De USA Patriot/Cloud Act, waarbij de Amerikaanse overheid zich mogelijk toegang kan verschaffen tot informatie in beheer van bedrijven met Amerikaanse aandeelhouders, is dan ook niet van toepassing voor informatie die bij DiVault wordt gearchiveerd !

Om te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan een duurzame digitale archiefbewaarplaats, hanteert DiVault de richtlijnen van ED3 (Eisen Duurzaam Digitaal Depot). 

Betaalbaar

Aangezien de ontwikkeling volledig in eigen hand wordt gehouden en door gebruik te maken van een robuuste, met standaardcomponenten gebouwde oplossing,  blijven de kosten controleerbaar en relatief laag. 

Naast het archiveren van informatie vanuit actieve applicaties is DiVault uitstekend te gebruiken om data van verouderde legacy systemen, te archiveren. De betrokken systemen, inclusief software licenties en Hardware support contracten, kunnen daarna worden ontmanteld. DiVault zorgt dat de data beschikbaar en benaderbaar blijft. De besparingen zijn aanzienlijk en de beschikbaarheid van de informatie blijft gewaarborgd.

Informatie over cookies

Cookies zijn korte rapporten die via uw browser worden verzonden en opgeslagen op de harde schijf van de computer van de gebruiker wanneer deze verbinding maakt met een web. Cookies kunnen worden gebruikt om gebruikersgegevens te verzamelen en op te slaan terwijl ze verbonden zijn om u de gevraagde services te bieden. Cookies worden gebruikt indien de website de neiging heeft deze niet te bewaren. Cookies kunnen van de website of van derde zijn.

Er zijn verschillende soorten cookies:

  • Technische cookies die gebruikersnavigatie vergemakkelijken en het gebruik van de verschillende opties of diensten die door het internet worden aangeboden. Om de sessie te identificeren, toegang tot bepaalde gebieden mogelijk te maken, bestellingen, aankopen, het invullen van formulieren, registratie, beveiliging, faciliterende functionaliteiten (video's, sociale netwerken, enz..).
  • Maatwerk cookies waarmee gebruikers toegang hebben tot diensten op basis van hun voorkeuren (taal, browser, configuratie, enz ...).
  • Analytische cookies die anonieme analyse van het gedrag van website gebruikers mogelijk maken en waarmee gebruikersactiviteit kan worden gemeten en navigatieprofielen kunnen worden ontwikkeld om de websites te verbeteren.

Dus wanneer u onze website bezoekt, in overeenstemming met artikel 22 van Wet 34/2002 van de Informatiemaatschappij (GDPR), hebben we u om toestemming gevraagd voor het gebruik ervan. Dit alles om onze services te verbeteren. We gebruiken Google Analytics om anonieme statistische informatie te verzamelen, zoals het aantal bezoekers van onze site. Cookies die worden toegevoegd door Google Analytics vallen onder het privacybeleid van Google Analytics. Als u wilt, kunt u cookies van Google Analytics uitschakelen.

Houd er echter rekening mee dat u cookies kunt in- of uitschakelen door de instructies van uw browser te volgen.

© 2023 DiVault