Beheren en preserveren

Open Archival Information System

De DiVault digitale archiefomgeving is volledig volgens de architectuur en richtlijnen van het Open Archival Information System (OAIS) opgezet. Met onze uitgebreide kennis ondersteunen wij klanten bij het inrichten, aansluiten en beheren van een E-depot binnen de informatie architectuur van de archiefvormer. De Stichting Digitale Duurzaamheid borgt de continuiteit van de dienst.

DiVault OAIS

Preserveren

DiVault biedt de mogelijkheid aan klanten om archiefinformatie die is opgeslagen in het E-depot inzichtelijk te maken zodat archiefbeheer goed en snel is uit te voeren. Via een dashboard zijn meerdere rapportages beschikbaar waardoor onder andere duidelijk kan worden aangegeven welke fileformats aanwezig zijn, welke informatie openbaar is en welke informatie vernietigd moet worden.

De beheerder kan dan besluiten wat er met die informatie moet gebeuren: converteren, openbaar maken, vernietigen.

Via hetzelfde dashboard zijn rapportages te maken over het volume van het digitale archief en de groei in tijd. Kosten zijn daarmee goed in de hand te houden en kunnen ook eenvoudig worden doorberekend naar de aangesloten gebruikers: gemeenten/afdelingen.

Beschikbaar

De beschikbaarheid van de opgeslagen informatie wordt gewaarborgd door meerdere kopieën per informatie-object op te slaan over verschillende locaties, waardoor DiVault een uitval van een locatie kan overleven. Standaard worden twee kopieën per site (dus 4 totaal !) opgeslagen. Bij het ontbreken van een kopie wordt er onmiddellijk na detectie, automatisch een nieuw kopie gegenereerd, zonder (menselijke) interventie.

Ook de beschikbaarheid/continuïteit van DiVault als organisatie is gewaarborgd via Stichting Digitale Duurzaamheid (www.stdd.nl). Klanten die gebruik maken van het het digitale depot (E-depot) van DiVault worden ook donateur van de Stichting. De Stichting heeft de middelen en de kennis om indien onverhoopt de continuïteit van de dienstverlening van DiVault in gevaar komt, de activiteiten te continueren dan wel bij derden onder te brengen.

Compliant - AVG

De content van het eenmaal opgeslagen informatie object binnen DiVault kan niet meer worden gewijzigd, deze is “immutable”. Voor het adresseren van de informatie objecten binnen DiVault wordt gebruik gemaakt van een 128-bit Universally Unique ID (UUID). Alleen met behulp van deze 128-bit UUID kan de informatie worden opgehaald.

DiVault maakt gebruik van cryptografische algoritmes om de content van een informatie object te verzegelen met een digitale handtekening. Op deze manier wordt, samen met de “immutability”, de authenticiteit en de integriteit van de gearchiveerde informatie gewaarborgd.

De informatie die bij DiVault wordt opgeslagen voldoet aan de meest gangbare compliancy richtlijnen, zoals bijvoorbeeld: Basel II, De Archiefwet, RODIN, ED3, CTS, AVG/GDPR en Sarbanes-Oxley (SOXS).

DiVault conformeert zich aan de richtlinen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Aangezien er geen gebruik gemaakt wordt van back-ups, wordt datavernietiging (indien gewenst) 100% gegarandeerd.

Veilig

Authenticatie en autorisatie worden binnen het DiVault opslagsysteem per informatie-object geregeld. De processen zijn compleet onafhankelijk van authenticatie- en autorisatieprocessen die binnen de organisatie van de klant worden gebruikt. Authenticatie en autorisatie worden binnen de API van de applicatie die met DiVault communiceert afgehandeld. De toegangsbeveiliging van het web front-end van DiVault wordt afgehandeld door een eigen authenticatie en autorisatieproces.

Het DiVault archief staat veilig in Tier3, ISO 27001 gecertificeerde datacenters in Nederland. Het archief wordt beheerd door onze eigen beheer organisatie. Zowel DiVault als de datacenter dienstverlener waar de apparatuur is gehuisvest, zijn volledig in handen van Nederlandse aandeelhouders. De USA Patriot Act, waarbij de Amerikaanse overheid zich mogelijk toegang kan verschaffen tot informatie in beheer van bedrijven met Amerikaanse aandeelhouders, is dan ook niet van toepassing voor informatie die bij DiVault wordt gearchiveerd !

Ook DiVault is begonnen met het certificeren van haar eigen organisatie en processen conform ISO 27001 en NEN 7510.

Om te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan een duurzame digitale archiefbewaarplaats, hanteert DiVault de richtlijnen van ED3 (Eisen Duurzaam Digitaal Depot). Aangezien dit nog geen officieel certificeringsproces kent is DiVault gestart om de organisatie en processsen te certificeren volgens het CoreTrustSeal (CTS), voorheen bekend als Data Seal of Approval (DSA), welke vooral wordt toegepast voor repositories binnen (internationale) wetenschappelijke organisaties.

Wij zijn immers van mening dat, net als een analoge duurzame bewaarplaats ook de duurzame digitale bewaarplaats, aan bijzondere eisen moet voldoen om ons digitale erfgoed voor het nageslacht te kunnen bewaren en te gebruiken.

Betaalbaar

Als klant van DiVault betaalt u op basis van gebruik per maand in de vorm van een abonnement. Met het schaalbare SaaS model hoeft u zelf geen investeringen in hard- en software te doen. Uw kosten worden zo transparant en voorspelbaar.

Door gebruik te maken van een robuuste, met standaardcomponenten gebouwde oplossing, liggen de kosten per Gb substantieel (50-80%) lager dan de stand-alone propriety oplossingen die nu in de markt beschikbaar zijn. Daarnaast liggen de kosten van opslag, stroom, m2 en beheer, veelal lager dan de primaire opslagsystemen die klanten in gebruik hebben. Met archiveren kunnen dus direct kosten worden bespaard.

Naast het archiveren van informatie vanuit actieve applicaties is DiVault uitstekend te gebruiken om data van verouderde legacy systemen, te archiveren. De betrokken systemen, inclusief software licenties en Hardware support contracten, kunnen daarna worden ontmanteld. DiVault zorgt dat de data beschikbaar en benaderbaar blijft. De besparingen zijn aanzienlijk en de beschikbaarheid van de informatie blijft gewaarborgd.

Gedetailleerde prijsinformatie en voorwaarden kunt u aanvragen via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van Prijsinformatie.

Informatie over cookies

Cookies are short reports that are sent and stored on the hard drive of the user's computer through your browser when it connects to a web. Cookies can be used to collect and store user data while connected to provide you the requested services and sometimes tend not to keep. Cookies can be themselves or others.

There are several types of cookies:

  • Technical cookies that facilitate user navigation and use of the various options or services offered by the web as identify the session, allow access to certain areas, facilitate orders, purchases, filling out forms, registration, security, facilitating functionalities (videos, social networks, etc..).
  • Customization cookies that allow users to access services according to their preferences (language, browser, configuration, etc..).
  • Analytical cookies which allow anonymous analysis of the behavior of web users and allow to measure user activity and develop navigation profiles in order to improve the websites.

So when you access our website, in compliance with Article 22 of Law 34/2002 of the Information Society Services, in the analytical cookies treatment, we have requested your consent to their use. All of this is to improve our services. We use Google Analytics to collect anonymous statistical information such as the number of visitors to our site. Cookies added by Google Analytics are governed by the privacy policies of Google Analytics. If you want you can disable cookies from Google Analytics.

However, please note that you can enable or disable cookies by following the instructions of your browser.

© 2020 DiVault / Radstaak Media Support