Metadataverrijking

Metadata is essentieel voor het beheer van informatie. Grofweg zijn er drie verschillende soorten metadata:

  • Beschrijvende metadata die voornamelijk bestaat uit gegevens over de context van een document, bedoelt voor identificatie, interpretatie, authenticatie en vindbaarheid;
  • Administratieve of beheersmetadata ten behoeve van het archiefsysteem, zoals autorisatie, logistieke gegevens, eigendom, formele herkomst, verantwoording van beheersactiviteiten;
  • Technische metadata, waarmee info wordt opgeslagen over gebruikte software, hardware en opslagformaat.

In de ideale archiefwereld wordt al deze metadata tijdens het archiveren van een bestand meteen mee gearchiveerd, maar zoals zo vaak bestaat een ideale archiefwereld niet. Daarvoor biedt DiVault de mogelijkheid om op een later tijdstip alsnog extra metadata aan een bestand mee te geven, zonder dat de content van het bestand wordt aangetast.