Formatconversie

Eén van de grootste uitdagingen van het bewaren van digitale informatie voor langere termijn is het kunnen teruglezen van de opgeslagen informatie. Het loskoppelen van data van de applicatie waarin zij is gecreëerd is dan ook essentieel.

DiVault biedt de mogelijkheid om data te converteren naar een standaard formaat. Dit kan zowel bij de initiële opslag worden uitgevoerd als ook op een later tijdstip als er een beter standaard formaat op de markt beschikbaar is.

DiVault is via de PRONOM database van The National Archives, betrokken bij het volgen en vastleggen van standaard formaten (preservering). Wij ondersteunen dan ook onze klanten bij het kiezen van juiste standaard formaten.