Kickoff meeting Esuite - Edepot

De gemeente Oldambt is druk doende om een nieuw zaaksysteem te implementeren op basis van de Esuite van Dimpact. Daarnaast is men begin dit jaar gestart met het inrichten van een Edepot in samenwerking met DiVault. Informatie in het huidige CORSA DMS omgeving wordt het komende jaar overgebracht naar het Edepot. Maar de gemeente wil ook het nieuwe zaakssyteem "schoon" houden en afgesloten zaken moeten eveneens zo snel mogelijk worden overgebracht naar het E-depot. Hoe deze overbrenging het beste kan worden ingericht zal via een projectmatige aanpak worden onderzocht en uitgevoerd. Een projectplan is opgesteld en ook gepresenteerd aan de Dimpact deelnemende gemeenten met een oproep om mee te doen met dit project. Voor die Dimpact gemeenten die deelnemen of willen deelnemen aan dit project is een informatieve "kick-off" meeting gepland op woensdagochtend 13 september 2017. Deze sessie wordt gehouden in de raadzaal van de gemeente Oldambt te Winschoten.  

te Gemeentehuis Oldambt van 13 Sep 17 10:30 naar 13 Sep 17 12:30 Gehost door Gemeente Oldambt ism DiVaultEvents

Details

E-depot Masterclass 3

Snelle E-depot koppeling

In 2017 is de Stichting Digitale Duurzaamheid gestart met informatiesessies rond het E-depot. Aangezien de tweede Masterclass, die gepland staat voor 6 april, al heel snel was volgeboekt wordt er een extra Masterclass georganiseerd met dezelfde agenda en dus dezelfde deelnemers. Op maandag 8 mei 2017 organiseert de Stichting een derde Masterclass bij en met de gemeente Oldambt en in samenwerking met de provinciearchivaris van Groningen en Drenthe. De Gemeente Oldambt is 1 van de eerste klanten van DiVault die het E-depot in productie neemt. Hiervoor hebben zij met succes een verkort aansluitingsprogramma met DiVault doorlopen. Aansluiten op een E-depot hoeft geen complexe, langdurige en dure aangelegenheid te zijn.  

te Gemeentekantoor Scheemda van 08 Mei 17 12:30 naar 08 Mei 17 16:00 Gehost door Stichting Digitale DuurzaamheidEvents

Details

E-depot Masterclass 2

Snelle E-depot koppeling

In 2017 is de Stichting Digitale Duurzaamheid gestart met informatiesessies rond het E-depot. De eerste was op 15 februari 2017 in Breda en de belangstelling is groot.  Op donderdag 6 april 2017 organiseert de Stichting een tweede Masterclass bij en met de gemeente Oldambt en in samenwerking met de provinciearchivaris van Groningen en Drenthe. De Gemeente Oldambt is 1 van de eerste klanten van DiVault die het E-depot in productie neemt. Hiervoor hebben zij met succes een verkort aansluitingsprogramma met DiVault doorlopen. Aansluiten op een E-depot hoeft geen complexe, langdurige en dure aangelegenheid te zijn.  

te Gemeentehuis Oldambt van 06 Apr 17 12:30 naar 06 Apr 17 16:00 Gehost door Stichting Digitale DuurzaamheidEvents

Details

E-depot masterclass

Stichting Digitale Duurzaamheid organiseert samen met het Stadsarchief Breda, adviesbureau Van Kaliber en e-depot leverancier DiVault een masterclass E-depot. In een halve dag willen wij verantwoordelijken binnen Gemeenten, Erfgoedinstellingen, Provincies en Waterschappen betrokken bij de realisatie van een E-depot, informeren over de Do's en Don'ts van een E-depot. Agenda: 12.30 - 13.00 Ontvangst met een broodje 13.00 - 13.10 Opening      Hans Mannaert - bestuursvoorzitter Stichting Digitale Duurzaamheid 13.10 - 13.30 Welke nieuwe mogelijkheden zien wij voor het (digitale) archief?      Ynze Alkema - hoofd Stadsarchief Breda 13.30 - 14.10 Welke voorbereidingen moet een gemeente treffen om aan te sluiten op een E-depot?      Marita Langerak - CEO Van Kaliber/Projectleider E-depot Leiden en omstreken 14.10 - 14.30 Pauze 14.30 - 15.10 Waar moet de E-depot beheerorganisatie aan voldoen? (intern/extern)     Frans Wessels - COO E-depot DiVault / Informatiespecialist ED3/Data Seal of Approval 15.10 - 15.50 Hoe stel je informatie die in het E-depot zit beschikbaar?  (demonstratie)     Sybolt van der Schoot - CTO E-depot DiVault / Informatieadviseur E-depot 15.50 - 16.00 Afsluiting    De workshop zal gehouden worden bij het Stadsarchief Breda en vrij toegankelijk zijn voor een maximum van 50 deelnemers. De  datum is woensdag 15 februari 2017. Inschrijving is mogelijk via bijgaand formulier. Stichting Digitale Duurzaamheid ondersteunt en zorgt voor continuiteit van de E-depot dientverlening van DiVault. Daarnaast zorgt zij voor kennis- en ervaringsuitwisseling op het gebied van digitale duurzaamheid en initieert onderzoek naar vraagstukken rond ditzelfde thema.  Stadsarchief Breda heeft het afgelopen jaar met succes, samen met DiVault, een E-depot implementatie project uitgevoerd. Het E-depot is strategisch voor het Stadsarchief als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe diensten naar de burgers, ondernemers en ambtenaren binnen de gemeente Breda. Van Kaliber ondersteunt organisaties bij informatievraagstukken rond het E-depot. DiVault is E-depot specialist en ondersteunt inmiddels zo'n 60 gemeenten, waterschappen, erfgoedcentra en musea bij de inrichting, aansluiting en het leveren van het E-depot.

te Stadsarchief Breda van 15 Feb 17 13:00 naar 15 Feb 17 16:00 Gehost door Stichting Digitale DuurzaamheidEvents

Details

Kennisdag E-depot voor de Achterhoek fase 2 !

Regionaal Archief Zutphen, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers organiseert samen met DiVault, Waterschap Rijn en IJssel, Gemeente Lochem en Goemeente Doetinchem een 2e kennissessie naa aanleiding van het vervolgproject E-depot voor de Achterhoek. In dit project is verder ingegaan op een viertal onderwerpen: - Het certificeren en inrichten van de beheerorganisatie van een E-depot. Nulmeting op basis van ED3. - Beschikbaarstellen vanuit het E-depot. Waar loop je tegen aan? Juridische kaders. - Het opstellen van een Programma van Eisen voor het aanbesteden van een E-depot. Inschrijven: stuur een mail naar b.vansligtenhorst@zutphen.nl  

te Gemeente Zutphen van 24 Nov 16 13:00 naar 24 Nov 16 16:00 Gehost door RAZ/ECALEvents

Details

KVAN Dagen 2016

jubileumcongres

Hoe ziet het vak van archivaris en dat van andere informatieprofessionals er in de toekomst uit als alle informatie digitaal is?  Wat betekenen de vanuit de papieren wereld zo vertrouwde concepten als integriteit, authenticiteit, toegankelijkheid en privacy in de digitale samenleving? ‘Values in transition: perspectives on the future of the archival profession’ 15-17 juni 2016 - Philharmonie, Haarlem

te Philharmonie Haarlem van 16 Jun 16 10:00 naar 17 Jun 16 16:00 Gehost door KVANEvents

Details

Dag van de Digitale Duurzaamheid

De uitdaging bij digitale duurzaamheid De transitie naar digitaal werken en de overheidsprogramma’s die hiermee samenhangen vergen veel tijd en energie van onze organisaties. De communicatie met burgers en bedrijfsleven vindt steeds meer digitaal plaats en nieuwe processen, systemen, werkwijzen, koppelvlakken, enzovoorts worden ingericht. Maar wordt er ook voldoende aandacht besteed aan hoe al die digitale informatie naar de toekomst toe wordt bewaard en beheerd zodat we onze informatie ook in de tijd gezien toegankelijk houden?

te Jaarbeurs Utrecht van 14 Jun 16 09:30 naar 14 Jun 16 16:00 Gehost door E-SpecialistenEvents

Details

Kennisbijeenkomst Project E-depot Achterhoek

Het Regionaal Archief Zutphen en het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers hebben het afgelopen jaar samen met de Gemeente Lochem, Gemeente Doetinchem, Waterschap Rijn en IJssel en DiVault een project uitgevoerd naar een E-depot voor de Achterhoek. De resultaten van dit project worden gepresenteerd in een kennisbijeenkomst op dinsdagmiddag 16 februari 2016 in het Oude Stadhuis te Zutphen. Inschrijving kan per mail (via bovenstaand mailadres) tot 8 februari 2016. Agenda: https://archief2020.nl/agenda/kennisbijeenkomst-e-depot-achterhoek

te Gemeente Zutphen van 16 Feb 16 13:00 naar 16 Feb 16 16:00 Gehost door Gemeente ZutphenEvents

Details

Kennismiddag Westfriese e-depot

Archief 2020

Op maandag 19 januari 2015 organiseert het Westfries Archief, in samenwerking met zijn pilotpartner DiVault, een kennissessie over de resultaten van de pilot van het e-depot. Aansluitend organiseren we een workshop over de koppeling tussen het archiefbeheersysteem en het e-depot. Het programma voor de kennissessie: http://www.westfriesarchief.nl/templates/westfriesarchief/images/li-default.gif); color: rgb(68, 68, 68); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"> Welkom en opening, vanaf 12.30 inloop, start om 13.00. Pilot e-depot Westfriesland; Wat was het doel, wat hebben we gedaan en waar gaan we naartoe (Annemieke Adema, Westfries Archief) Presentatie van het e-depot; met aandacht voor de opname in het e-depot en de zoekmogelijkheid (Sybolt van der Schoot, DiVault) Het TMLO toegepast in Westfriesland, tijdens de pilot en vooruitkijkend (Ivo Zandhuis, expert cultureel erfgoed & ICT) De workshop start om 15.00 (met inloop vanaf 14.45). Tijdens deze workshop worden drie architectuur-oplossingen gepresenteerd voor koppelingen tussen het e-depot en het archiefbeheersysteem. In het kader van de Westfriese pilot e-depot gaat het daarbij om de koppeling tussen DiVault en Mais Flexis. Doel van de workshop is om tot een keuze te komen voor een van de gepresenteerde oplossingen. U kunt zich aanmelden voor de gehele middag of een onderdeel daarvan via een mail naar info@wfa.nl onder vermelding van Kennismiddag. Wij hopen u op 19 januari te ontvangen op de Blauwe Berg 5c in Hoorn.

te Westfries Archief van 19 Jan 15 12:30 naar 19 Jan 15 16:00 Gehost door Westfries ArchiefEvents

Details

E-depot of Digitaal Archief

Seminar

Na het succes van de open seminars, organiseren wij op dit moment besloten sessies met klanten en partners. In zo'n sessie kan nog beter op de specifieke klantsituatie worden ingegaan.  In het seminar zullen de oplossingen op het gebied van Digitaal Archiveren worden besproken en de voor- en nadelen. Ook gaan wij verder in op thema's als wetgeving/compliancy en de diverse certificeringen (ED3, Rodin, NEN2082) die nodig zijn om hieraan te voldoen.  Hoe past een E-depot in uw bestaande omgeving en wat is het verschil tussen een digitaal archief en een DMS/RMA software oplossing. Tevens delen wij graag onze ervaringen van de pilot welke wij hebben uitgevoerd ism het WestfriesArchief en Archief 2020. Bent u geinteresseerd in het bijwonen van een seminar of zou u voor uw organisatie nader met ons van gedachte wisselen over het thema: Het Digitaal Archief/E-Depot, dan kunt u zich hier aanmelden. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om de details te bespreken.

te DiVault hoofdkantoor van 22 Jul 14 13:00 naar 01 Jan 15 17:00 Gehost door DiVaultEvents

Details

KVAN Dagen 2014

Ook dit jaar is DiVault aanwezig op de KVAN dagen die door het Drents Archief in Assen worden gehouden. DiVault zal daar in samenwerking met haar partner Doccare een kleine stand bemannen.

te De Nieuwe Kolk van 16 Jun 14 10:00 naar 17 Jun 14 16:00 Gehost door KVANEvents

Details

DIV-dag Oost Gelderland

DIV-dag: een dag om te netwerken, informatie uit te wisselen en samen de uitdagingen van het werk te bespreken. Het thema van de dag is:   Informatie buiten de deur   Zicht op eigen informatie Om verschillende redenen kan een organisatie zich ge- noodzaakt zien informatie elders op te slaan. Soms gaat het om papieren archieven die vanwege ruimtegebrek of digitalisering bij een andere partij worden onderge- bracht. Maar vooral digitale informatie wordt vaak niet meer lokaal opgeslagen. Een digitaal archiefdocument is makkelijk op te slaan op een mobiele drager, in de cloud of op een netwerkschijf. Een steeds groter deel van deze informatie bevindt zich niet meer in huis.   Samen informatie maken Soms is informatie ‘samen gemaakt’. Dat wil zeggen dat ketenpartners gezamenlijk in één proces op verschillen- de momenten en op verschillende locaties informatie cre- ëren. Wie is dan verantwoordelijk voor de archivering, en waar wordt de informatie opgeslagen? Deze dag is gericht op het verkrijgen van meer inzicht over de verantwoordelijkheid, maar ook over de moge- lijkheden, die een organisatie heeft t.a.v. de vorming, het gebruik en de archivering van informatie buiten de deur.  PROGRAMMA: 09-30-10.00   Ontvangst 10.00-10.15   Welkom en introductie  door Eleonore Manning (dagvoorzitter) 10.15-11.00   Presentatie over het plaatsen van fysiek archief bij derden,  door Rutger Suir (Provincie Noord-Brabant) 11.00-11.45   Presentatie over het plaatsen van digitaal archief bij derden, door Hans Mannaert (DiVault) & Stijn Grove (Solcon Internetdiensten BV) 11.45-12.00   Het e-depot in de Achterhoek: wie moet wat doen?  door Femia Siero (ECAL en RAZ) 12.00-13.00   Lunch 13.00-13.15   Toelichting middagprogramma 13.15-14.15   Workshops, ronde 1 14.25-15.25   Workshops, ronde 2 15.25-15.45   Plenaire terugkoppeling van de workshops 15.45-16.00   Afsluiting door de dagvoorzitter    

te Gebouw ‘t Brewinc van 14 Apr 14 09:30 naar 14 Apr 14 16:00 Gehost door Erfgoedcentrum Achter- hoek en LiemersEvents

Details

KVAN dagen

DiVault zal, in samenwerking met haar partner Doccare, aanwezig zijn op de KVAN dagen. De KVAN-dagen zijn het jaarlijks archiefcongres van de vereniging. Tijdens de jaarlijkse KVAN-dagen prikkelen archivarissen, inspecteurs, publieksadviseurs, records managers, directeuren en andere professionals werkzaam of studerend in het informatiedomein elkaar met presentaties en discussies. De conferentie zet aan tot verdere inhoudelijke ontwikkeling van de beroepsgroep.  De KVAN dagen worden gehouden op 10 en 11 juni 2013 in het Stadsarchief van Amsterdam.

te Stadsarchief Amsterdam van 10 Jun 13 10:00 naar 11 Jun 13 16:00 Gehost door KVANEvents

Details

Hoe veilig is uw digitale (archief) informatie?

Digitaal Archiveren: Hoe veilig is uw bedrijfskritische informatie opgeslagen ? Archiveren wordt een steeds belangrijker onderwerp voor bedrijven, overheden en instellingen. De ongekende informatiestroom en de stringentere wetgeving, dwingt klanten om hun informatiehuishouding op orde te brengen. Archiveren kan daarbij helpen. Beter nog het moderne digitale archief dient niet slechts als naslagwerk maar is een actieve kennisbron van uw bedrijf. Hij doet niet alleen dienst bij juridische vraagstukken maar kan als informatiebron uitstekend fungeren om kennis te ontwikkelen, delen en te beheren. Het gaat daarom niet alleen hoe ontsluit ik informatie vanuit de informatiecreatie bronnen (bijv. applicaties of papier) maar ook hoe vind en verbind ik informatie. De vraag is echter nu wat zijn de voordelen en wat zijn de risico's van het (decentraal) opslaan van bedrijfskritische digitale informatie. DiVault levert een Digitale Archiefdienst en archiveert niet alleen, maar ondersteunt ook haar klanten bij het invullen/beantwoorden van dit brede vraagstuk. Onze ervaring delen wij graag en daarvoor organiseren wij regelmatig kleine workshops.  In deze workshop wordt bijzonder ingegaan op het aspect van beveiliging. Is het veilig om mijn informatie extern op te slaan? Welke certificeringen kennen we (ISO27001, NEN7510, RODIN, NEN2072, etc) wat betekenen ze en zorgen zij nu daadwerkelijk dat onze data veilig is? Daarnaast wordt er stilgestaan op het aspect van het zoeken van informatie en het opzetten van een veilige achief architectuur die voldoet aan de richtlijnen van wet en regelgeving (compliancy). De workshop staat gepland voor 31 oktober as en wordt gehouden in samenwerking met de volgende partners: Solcon, EMID en R5-projects. Het evenement is kosteloos toegankelijk maar men dient zich wel tijdig via de website te registreren.   Agenda 12.00   Ontvangst met lunch 13.00   Opening en agenda                              Hans Mannaert, directeur DiVault 13.15   Is mijn informatie veilig in een digitaal archief.                                                                                                       Frans Wessels, Security specialist 14.00   Pauze 14.15   Zoeken: hoe vind ik mijn (archief) informatie?                                                                                     Ronald Baan, Search & Collaboration 15.00   Opslag en duurzaamheid.          Sybolt van der Schoot, Storage Architect 15.45   Afronding en borrel

te Datacenter Solcon van 31 Okt 12 12:00 naar 31 Okt 12 17:00 Gehost door DiVaultEvents

Details

Workshop Het Nieuwe Archiveren en veiligheid

Het Nieuwe Archiveren: op weg naar het Digitaal Archief en hoe zit het met de veiligheid.  Uitnodiging voor een verhelderende workshop Digitaal archiveren, in combinatie met Cloud Computing, gaat het landschap van data-opslag en data-retrieving, ingrijpend veranderen. Nieuwe technologie, -standaards en -modellen bieden organisaties nog niet eerder gekende mogelijkheden. Maar, zoals met alle nieuwe mogelijkheden, ook grote valkuilen. Wat kan? Wat kan nog niet? Waar moet u op letten? Hoe veilig is het? Hoe kunnen kosten en baten berekend worden? Op basis van welke criteria kunt u goede besluiten nemen? Om u te helpen hierop een antwoord te vinden, organiseert DiVault een serie workshops over Digitaal Archiveren. In kleine groepen gaan we de kansen en valkuilen met u verkennen. U krijgt alle ruimte om ook uw eigen situatie en vragen aan bod te laten komen. De workshop is compact van opzet en duurt een halve dag. Belangrijk bij het archiveren van informatie is het kunnen (terug)vinden van de juiste/relevante informatie. Ronald Baan, adviseur op het gebied van Search en Collaboration vraagstukken, zal een beeld geven over de mogelijkheden van (Enterprise) search technieken en metadatering. Frans Wessels gaat in op de veiligheid van informatie in de cloud en specifiek het centrale archief. Afsluitend zal Sybolt van der Schoot, Storage architect, de technische oplossing weergeven die DiVault biedt om data langdurig te bewaren. De sessie wordt afgesloten met een lunch. Wij nodigen u graag persoonlijk uit voor deze interactieve workshop. Deze staat gepland voor dinsdagochtend 26 juni aanstaande. Locatie SOLCON datacenter te Apeldoorn. De workshop is bedoeld voor bedrijven en overheidsinstellingen die er belang bij hebben om digitale informatie langdurig (>5 jaar) te bewaren.   De workshop is gratis toegankelijk, het aantal deelnemers is beperkt. Deze sessie is gericht op ICT, Informatie managers en compliancy officers die verantwoordelijk zijn voor het conserveren van bedrijfskritische informatie. U kunt u hier inschrijven. (http://www.divault.com/index.php/overdivault/events)   Over DiVault DiVault levert duurzame en betaalbare opslag van digitale informatie. Wij zorgen ervoor dat uw digitale informatie voor een (zeer) lange periode in een veilige omgeving wordt gearchiveerd. Hoge beschikbaarheid en continuïteit tegen aantrekkelijke condities vormen de basis en met de uitgebreide zoekmogelijkheden is de toegankelijkheid en beheersbaarheid zeer groot.   Ik kijk uit om u te spreken op dinsdag 26 juni aanstaande,   Hans Mannaert directeur   Agenda  09.00   Ontvangst 09.30   Opening en agenda           Hans Mannaert, directeur DiVault 10.00   Is mijn informatie veilig in een digitaal archief.  Frans Wessels, Security specialist 10.45   Pauze 11.00   Zoeken: hoe vind ik mijn (archief) informatie?   Ronald Baan, Search & Collaboration 11.45   Opslag en duurzaamheid.     Sybolt van der Schoot, Storage Architect 12.30   Afronding en lunch

te Datacenter Solcon van 26 Jun 12 09:00 naar 26 Jun 12 13:30 Gehost door DiVaultEvents

Details

Workshop Het Nieuwe Archiveren, lokale overheid

Het Nieuwe Archiveren: op weg naar het Digitaal Archief  Uitnodiging voor een verhelderende workshop Digitaal archiveren, in combinatie met Cloud Computing, gaat het landschap van data-opslag en data-retrieving, ingrijpend veranderen. Nieuwe technologie, -standaards en -modellen bieden organisaties nog niet eerder gekende mogelijkheden. Maar, zoals met alle nieuwe mogelijkheden, ook grote valkuilen. Wat kan? Wat kan nog niet? Waar moet u op letten? Hoe veilig is het? Hoe kunnen kosten en baten berekend worden? Op basis van welke criteria kunt u goede besluiten nemen? Om u te helpen hierop een antwoord te vinden, organiseert DiVault een serie workshops over Digitaal Archiveren. In kleine groepen gaan we de kansen en valkuilen met u verkennen. U krijgt alle ruimte om ook uw eigen situatie en vragen aan bod te laten komen. De workshop is compact van opzet en duurt een halve dag. Ivo Zandhuis zal als onafhankelijk adviseur gespecialiseerd in de archiefwereld, zijn visie geven over het gebruik van informatie en de consequenties voor Informatiebeheer. Wellicht net zo belangrijk als het archiveren van informatie is het kunnen (terug)vinden van de juiste/relevante informatie. Ronald Baan, adviseur op het gebied van Search en Collaboration vraagstukken, zal een beeld geven over de mogelijkheden van (Enterprise) search technieken en metadatering. Afsluitend zal Sybolt van der Schoot, Storage architect, de technische oplossing weergeven die DiVault biedt om data langdurig te bewaren. De sessie wordt afgesloten met een lunch. Wij nodigen u graag persoonlijk uit voor deze interactieve workshop. Deze staat gepland voor Dinsdagochtend 22 mei aanstaande. Locatie Westfries Archief te Hoorn. De focus van deze workshop ligt op de werkterreinen van de lokale overheid en en regionale archiefdiensten. De workshop is gratis toegankelijk, maar het aantal deelnemers is beperkt. Deze sessie is gericht op situatie binnen de lokale overheid (ICT en DIV) en archief-instellingen, maar de thematiek is natuurlijk voor een breder publiek interessant. Belangstellenden uit andere sectoren zijn dan ook welkom.  U kunt zich inschrijven voor deze workshop door op de link in het menu rechts te klikken.   Agenda  09.00   Ontvangst 09.30   Opening en agenda           Hans Mannaert, directeur DiVault 09.45   Gebruik van informatie en informatiebeheer.     Ivo Zandhuis, onafhankelijk archief adviseur 10.30   Pauze 10.45   Zoeken: hoe vind ik mijn (archief) informatie?   Ronald Baan, Search & Collaboration 11.30   Opslag en duurzaamheid.     Sybolt van der Schoot, Storage Architect 12.15   Afronding en lunch

te Westfries Archief van 22 Mei 12 09:00 naar 22 Mei 12 13:00 Gehost door DiVaultEvents

Details