Zakelijke markt

De zakelijke markt krijgt steeds meer te maken met een toenemende hoeveelheid data. Vanuit de wetgeving is er weinig noodzaak om structureel over te gaan tot een brede invoering van archivering. De 7 jaar opgegeven vanuit de belastingdienst valt te overzien en is goed mee te nemen in de reguliere opslag, wellicht met een extra kenmerk of back-up.

Grootste uitdaging ligt echter in de kostensfeer en die wordt vooral gevoeld binnen de IT afdeling. Na 2000 zijn bedrijven massaal overgestapt naar centrale storage zoals SAN en NAS systemen. Deze systemen bieden enorme voordelen voor het centraal beheren van data en hebben ook servervirtualisatie mogelijk gemaakt. Ondanks de goedkoper wordende storage is de groei van data enorm en zorgt uiteindelijk voor een aanzienlijke groei in de IT kosten. Daarnaast krijgt men te maken met technische uitdagingen op het gebied van back-up en restore tijden. De 7-24-uurs economie vraagt eveneens meer beschikbaarheid en hogere performance.
De laatste jaren spelen nieuwe technologien in op deze vraagstukken. Denk hierbij aan de-duplicatie, thin provisioning en storage tiering. Ook archivering wordt toegepast echter alleen voor een beperkte hoeveelheid gedefinieerde data. De oplossingen die hiervoor beschikbaar zijn, zijn veelal duur en gesloten, minder toegankelijk.

Om te komen tot een structurele oplossing zullen bedrijven hun informatie landschap in kaart moeten brengen en classificeren. Archivering kan daarbij een prima hulpmiddel zijn. Zeker als geachiveerde informatie kosten bespaart en beter beheersbaar en toegankelijk is. De informatie die bij DiVault wordt opgeslagen voldoet hieraan. De diensten van de zusterbedrijven EMID en R5-projects kunnen klanten helpen om het proces om te komen tot een goede dataclassificatie en archivering uitstekend ondersteunen.

Hiermee kan ook voor de korte termijn enorme kosten bespaart worden en voor de lange termijn de kosten beheersbaar worden.