Educatieve markt en Erfgoedsector

De educatieve markt en erfgoedsector zijn enorm in beweging. Daar waar deze in het verleden bekend stonden als redelijk traditioneel en traag in hun veranderingen/vernieuwingen, is men zich meer en meer bewust van de noodzaak tot verandering. Hun klanten/studenten/burgers hebben meer behoefte om de informatie electronisch te verwerven en te verwerken. Archiefinformatie en educatieve informatie moet dus ook electronisch vindbaar en leesbaar worden. Het gaat hierbij niet alleen om de metadata (vinden) maar juist ook om de content zelf.

Het traditionele instituut van school/universiteit en archief waar men fysiek heen gaat om de nodige informatie te vinden en te lezen zal deels verdwijnen. Meer en meer gebruikers willen deze informatie vanuit hun huis/werk via het internet vinden en raadplegen. De rol van de erfgoed instelling blijft onveranderd, namelijk het beheren, complementeren en ontsluiten van een collectie. De vorm hoe dit in de toekomst zal plaatsvinden zal dus veranderen en de middelen die de instelling hiervoor nodig zal hebben zal eveneens veranderen.

Eén van de grote voordelen van het DiVault concept is dat wij zorgdragen voor het langdurig preserveren van digitale informatie. Onze oplossing staat het toe om (indien gewenst) continu te vernieuwen zonder dat data gemigreerd hoeft te worden. Over het algemeen is het niet wenselijk om archiefinformatie tussen "gewone/actieve informatie" op te slaan. De wensen en eisen zijn anders. De dynamiek is veelal lager echter de waarde van de informatie is hoog. De term kenniscentrum of kennisbeheer is wellicht beter van toepassing in de digitale archiefomgeving.

DiVault ondersteunt zowel de educatieve markt als de erfgoedinstallingen met het opslaan, digitaal beheren en ontsluiten van hun digitale informatie. Wij hebben daar al ruime ervaringen mee en weten uitstekend waaraan het digitale archief moet voldoen. Door gebruik te maken van de DiVault diensten kunnen de instellingen zich richten op de klantcontacten (portals) en het verbeteren en complemeteren van het lesmateriaal en archiefinformatie.