Markten

De dienstverlening van DiVault is toepasbaar in alle markten. Zowel bij zakelijke als de non-profit organisaties. Informatie staat nu eenmaal centraal binnen alle ondernemingen. Het effect en daarmee de voordelen van een goed ingericht digitaal archief kan bij een aantal marktsegmenten verschillend zijn. In sommige segmenten is het vanuit de wetgever pure noodzaak, voor anderen is het archief en de daarbinnen beheerde collectie, zelfs 'Core-Business".

De oplossing kan in de basis danwel identiek zijn, de invulling kan per marktsegment verschillen.

Alle bedrijven hebben tevens te maken met Legacy omgevingen, die omwille van bijvoorbeeld wet en regelgeving, in de lucht gehouden dienen te worden om de data die op de systemen staat. toegankelijk te houden. DiVault biedt de mogelijkheid aan haar klanten om deze data te selecteren, en te archiveren. De Legacy systemen kunnen hiermee worden afgebouwd.