Duurzaam

Informatie wordt standaard binnen DiVault in het originele bronformaat opgeslagen. Deze wijze van opslag voldoet meestal indien informatie voor een relatief korte periode (tot 7 jaar) moet worden bewaard. Voor een langere periode is het nodig om de digitale informatie te converteren naar een wettelijk standaard formaat, zoals beschreven is in de "Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden". In die gevallen slaat DiVault zowel het origineel als de geconverteerde versie, inclusief metadata, op. Hiermee wordt het mogelijk om de informatie na een lange periode (>10 jaar) terug te vinden en te lezen.

Aan een informatie object wordt beschrijvende metadata toegekend die onlosmakelijk met dit informatie object is verbonden. DiVault biedt de mogelijkheid om op een later tijdstip, b.v. als gevolg van voortschrijdend inzicht, nieuwe metadata toe te voegen (metadata verrijking).

Door het scheiden van storage soft- en hardware kan DiVault gebruik maken van gangbare standaard hardware. Dit zorgt voor onafhankelijkheid van hardware leveranciers. Dus geen ‘vendor lock-in’ . Indien er nieuwe hardware opslagtechnieken beschikbaar komen kunnen deze eenvoudig opgenomen worden binnen de DiVault architectuur. Na het implementeren van nieuwe hardware zal de data automatisch hierop worden geschreven. Oude apparatuur kan zo uitgefaseerd worden.

DiVault kiest bewust voor GROENE oplossingen. Systemen die actief afsluiten of naar een minimaal stroomverbruik schakelen als zij niet worden gebruikt. In de regel is het stroomverbruik dan ook zo'n 80%-90% lager dan bij primaire storage oplossingen!

Daarnaast staat de apparatuur opgesteld in zogenoemde groene datacenters. Datacenters die gebruik maken van groene energie en die eveneens het stroomverbruik tot een minimum beperken.