Beschikbaar

De beschikbaarheid van de opgeslagen informatie wordt gewaarborgd door meerdere kopieën per informatie-object op te slaan over verschillende locaties, waardoor DiVault een uitval van een locatie kan overleven. Standaard worden twee kopieën per site (dus 4 totaal !) opgeslagen. Bij het ontbreken van een kopie wordt er onmiddellijk na detectie, automatisch een nieuw kopie gegenereerd, zonder (menselijke) interventie.

Ook de beschikbaarheid/continuiteit van DiVault als organisatie is gewaarborgd via Stichting Digitale Duurzaamheid (www.stdd.nl). Klanten die gebruik maken van het het digitale depot (E-depot) van DiVault worden ook donateur van de Stichting. De Stichting heeft de middelen en de kennis om indien onverhoopt de continuiteit van de dienstverlening van DiVault in gevaar komt, de activiteiten te continueren danwel bij derden onder te brengen.