Beheersbaar

DiVault biedt de mogelijkheid aan klanten om archiefinformatie die is opgeslagen in het E-depot inzichtelijk te maken zodat archiefbeheer goed en snel is uit te voeren. Via een dashboard zijn meerdere rapportages beschikbaar waardoor onder andere duidelijk kan worden aangegeven welke fileformats aanwezig zijn, welke informatie openbaar is en welke informatie vernietigd moet worden. 

De beheerder kan dan besluiten wat er met die informatie moet gebeuren: converteren, openbaar maken, vernietigen. 

Via hetzelfde dashboard zijn rapportages te maken over het volume van het digitale archief en de groei in tijd. Kosten zijn daarmee goed in de hand te houden en kunnen ook eenvoudig worden doorberekend naar de aangesloten gebruikers: gemeenten/afdelingen.