Archivering

Archiveren is een proces met veel onzekerheden over wet- en regelgeving, over hard- en software en over de reikwijdte van de te archiveren materialen. De traditionele benadering van stapsgewijs aanleveren en in het archief brengen van materialen is hierdoor niet meer efficiënt. Als ook maar in één stap een onzekerheid zit, stokt de archivering. Hierdoor ontstaan al snel stuwmeren aan data waar we ons geen raad mee weten.

Een archiefsysteem moet veel flexibiliteit bieden om met onzekerheden om te kunnen gaan. We moeten nu, direct, kunnen archiveren en daarbij de mogelijkheden open houden om later dingen anders te doen. We kunnen al die onzekerheden niet wegnemen, maar we kunnen er wel een manier voor bedenken om er mee om te gaan.  Door stappen naast elkaar te plaatsen in plaats van achter elkaar op het kritieke pad. Zo ontstaat flexibiliteit om stappen later en onafhankelijk van elkaar te kunnen uitvoeren. Zo werkt DiVault.

DiVault is een storage met een kern waar alles in kan, in elke vorm en op elke manier beschreven. Feitelijk zorgt deze kern alleen voor de zekere opslag en toegankelijkheid. Alle overige functionaliteiten zijn rondom deze kern gegroepeerd als onafhankelijke diensten. Dat geldt voor functionaliteit die (traditioneel) als onderdeel van het archief gezien wordt, maar ook voor functionaliteit die direct te maken heeft met een specifieke toepassing.  Door toepassingsgerichte functies gelijk te stellen aan interne functies ontstaat een zeer flexibel systeem. Dit is optimaal te integreren in andere systemen.

De kern levert slechts één eenvoudige dienst aan diensten er omheen: enumeratie. Elke dienst kan alles wat in de kern aanwezig is aflopen en de kern kan elke dienst op de hoogte stellen van wijzigingen. Diensten zijn zeer flexibel.  Ze kunnen data in de kern verrijken, maar ze kunnen ook aparte indexen maken, transformaties uitvoeren, statistieken bijhouden, exports doen, beschrijvingen toevoegen. Eigenlijk kan zo'n dienst alles doen, met of zonder menselijke interactie.

Onze visie is dat met DiVault begonnen kan worden met archiveren op een controleerbare en beheerbare manier terwijl ruimte ontstaat om na te denken over zaken zoals metadatastandaarden, dataformats, kwaliteitsnormen en dergelijke. Dat zijn belangrijke zaken waar goed over nagedacht moet worden. Daar kan je maar beter op voorbereid zijn.