TMLO workshop RHCe augustus 2018

TMLO workshop RHCe augustus 2018

Vanuit VNG/KING en het Nationaal Archief is een metadata-standaard opgesteld om te komen tot een uniform datamodel voor alle lokale overheden. Kennis van deze metadata-standaard genoemd: Toepassingsprofiel Metadata Lokale Overheid (TMLO) is essentieel voor het borgen van de digitale duurzaamheid maar ook de inrichting van de informatie architectuur binnen een gemeente.

Het RHCe heeft voor de komende jaren een overeenkomst met DiVault gesloten voor het leveren van een duurzaam digitaal depot. Informatie die aangeboden wordt aan dit depot moet voorzien zijn van metadata conform TMLO.

DiVault heeft een TMLO workshop ontwikkeld die vooral gericht is om ervaringen bij andere gemeenten te delen met gemeenten die aan de slag willen met het vraagstuk van digitale duurzaamheid/ E-depot. Deze workshop zal in samenwerking met het RHCe een aantal keer worden georganiseerd specifiek voor de aangesloten gemeenten van het RHCe.

Doel van de workshop

Het informeren van de bij het RHCe aangesloten gemeenten over de achtergronden van TMLO en het vertalen en toepassen van TMLO naar haar specifieke situatie. Dit gebeurt via een interactieve workshop.

Deze workshop omvat de antwoorden op de volgende vragen:

  • Waarom een metadata profiel?
  • Welke metadata profielen zijn er?
  • Hoe is het Toepassingsprofiel Metadata Lokale Overheid opgebouwd?
  • Hoe gaan wij TMLO toepassen binnen onze eigen architectuur?

Doelgroep: DIV, ICT, Archief.

Maximaal aantal deelnemers: 10 personen.

De workshop duurt 3-4 uur en wordt op locatie van het RHCe gegeven.

De workshop is erop gericht om draagvlak te creëren voor TMLO en een handreiking vanuit de praktijk, hoe je met TMLO aan de slag kan gaan. Binnen de workshop zal, indien er voldoende tijd is, een start gemaakt worden met het ‘mappen’ van de eigen metadata. Daarnaast is het mogelijk om, via een korte individuele vervolgsessie (4 uur), TMLO volledig voor de eigen omgeving uit te werken (mappen).

Evenement Eigenschappen

Startdatum 23-08-2018 13:00
Einddatum 23-08-2018 17:00
Registratie Startdatum 20-06-2018
Max. deelnemers 10
Prijs per persoon Prijs per deelnemer
Locatie
RHCe
Raiffeisenstraat 18, 5611 CH Eindhoven, Nederland
RHCe
Wij accepteren geen inschrijvingen meer
EUR195.00 3